Drivers & Machine Operators Suite

Ajoneuvojen kuljettaminen ja raskaiden koneiden käyttö ovat tehtäviä, jotka edellyttävät tiettyjä taitoja ja kykyjä.  cut-e on kehittänyt arviointimenetelmän erityisesti seuraavissa ammateissa vaadittavien ominaisuuksien tason kartoittamiseksi:

 • Tavara- ja henkilöliikenteen ammattikuljettajat sekä trukkikuskit
 • Teollisuustyöntekijät ja koneenkäyttäjät
 • Sähkölinjojen asentajat ja -korjaajat
 • Lentäjät ja lentoteknikot

Koneiden käyttöön liittyvät työt ovat riskialttiita, mutta voit minimoida riskejä etukäteen.

Tilastot vahvistavat, että ajoneuvon kuljetus ja koneiden käyttö ovat haastavia ammatteja, joissa huomion herpaantuminen, väsymys, stressi, aggressio ja alkoholi johtavat usein vakaviin tai kuolemaan johtaviin onnettomuuksiin. Kuljettajien ja koneenkäyttäjien riskialttiuden vähentämisellä on suuria vaikutuksia: sen avulla voidaan säästää henkiä. Samalla voit vähentää kuluja vähentämällä onnettomuuksia ja suojelemalla arvokkaita kulkuneuvoja ja koneita.

Minimoi riskit!cut-e:n Kuljettajien Testisarjalla voidaan tunnistaa ja rekrytoida ihmisiä, joilla on sekä alalle soveltuva kykyrakenne, että persoonallisuus. cut-e auttaa valitsemaan huolellisia, tehokkaita ja turvallisia kuljettajia tai koneenkäyttäjiä. Ominaisuuksia voidaan testata myös ennen työvuoroa, joka mahdollistaa henkilökunnan päivittäisen työkyvyn varmistamisen ja sen että he eivät kärsi esimerkiksi yliväsymyksestä, suoritusta alentavien aineiden vaikutuksesta tai muista työssä suoriutumista tilapäisesti alentavista tekijöistä.  

Tohtori Achim Preussin haastattelu Kuljettajien Testisarjasta

Kysyimme tohtori Achim Preussilta, cut-e:n perustajalta ja tuotejohtajalta Kuljettajien Testisarjasta: Miksi erillinen testisarja on tarpeen? Kuinka sopivia nämä testit ovat nimenomaan kuljettajien arvioimiseen? Mikä rooli integriteetin testaamisella on kuljettajien ja koneenkäyttäjien valitsemisessa?

Mitä mitataan ja miten?

cut-e kehitti Kuljettajien Testisarjan arvioimaan niitä ominaisuuksia, jotka parhaiten ennustavat turvallista ajokäyttäytymistä. Se mittaa:

Kuljettajien Testisarjan viisi testiä mittaavat:

 • Keskittymiskykyä
 • Reaktionopeutta ja huomiokykyä
 • Moniajokykyä, eli kykyä suorittaa useita asioita samanaikaisesti
 • Avaruudellista hahmottamiskykyä
 • Havainnointikykyä ja muistia

Testisarjan kokonaispisteet muodostuvat kahden osa-alueen summasta:

 • Tarkkaavaisuus = keskittymiskyky, reaktionopeus ja huomiokyky
 • Tiedonkäsittelykyky = Moniajokyky, avaruudellinen hahmotuskyky, havainnointikyky ja muisti

Lisäksi seuraavia tärkeitä osa-alueita voidaan kartoittaa käyttämällä cut-e:n integriteetti-testiä, squares:ia:

 • Itsekuria
 • Eettisyyttä
 • Luotettavuutta

Kuljettajien Testisarja koostuu

Klikkaa tästä saadaksesi yksityiskohtaisempaa tietoa cut-e scales -testeistä tai katso tuotehausta lisätietoja.

 • E3+ mittaa keskittymiskykyä. Tehtävässä osallistujan tulee reagoida esitettyihin elementteihin tietyllä tavalla mahdollisimman nopeasti.
 • rt 2.0 mittaa reaktionopeutta. Kokeen suorittajan täytyy reagoida mahdollisimman nopeasti, kun kaksi samanlaista kohdetta ilmestyvät näytölle yhtä aikaa.
 • mt-drvmittaa kykyä suorittaa useita asioita samanaikaisesti (moniajokykyä). Testi vaatii reagoimaan signaaliin aikapaineen alla, samalla kandidaatti suorittaa laskutehtäviä ja tarkistaa merkkiriviä. mt-drv on muokattu versio scales mt:stä ja on kehitetty nimenomaan Kuljettajien Testisarjaa varten.
 • nav-drv:ssä testin suorittaja määrittelee mihin suuntaan ajoneuvo kulkee annettujen liikesarjojen jälkeen. Testi arvioi henkilön kykyä hahmottaa suuntia ja suunnanmuutoksia. Korkea pistemäärä viittaa kykyyn säilyttää suuntavaisto useiden käännösten jälkeen, esimerkiksi autolla ajettaessa. nav-drv on muokattu versio scales nav:sta ja on kehitetty varta vasten Kuljettajien Testisarjaa varten.
 • mem-drv:ssä osallistujan pitää muistaa liikennemerkkejä ja niiden sijainteja. Testi arvioi henkilön kykyä muistaa ja käsitellä kuljettajan työssä tarvittavia tietoja.
 • Integriteettitesti squaresarvioi henkilön todennäköisyyttä toimia töissään vahingollisella tavalla. squaresottaa huomioon tilannetekijöitä, jotka voivat johtaa ei-toivottuun käyttäytymiseen. Saadaksesi lisätietoja squares -testistä, klikkaa tästä. 

Luettavaa aiheesta

Fuller, R. (2005). Towards a general theory of driver behaviour. Accident Analysis and Prevention, 37, 461-472.

Hakamis-Blomqvist, L. (2006). Are there safe and unsafe drivers? Transportation Research Part F, 9, 347-352.

Kuiken, M. J. & Twisk, D. A. M. (2001). Safe driving and the training of calibration: A literature review. (Report R2001-29). Leidschendam: Institute of Road Safety Research.

Mayhew, D. R. & Simpson, H. M. (1996). Effectiveness and role of driver education and training in a graduated licensing system. Ottawa, ON: Traffic Injury Research Foundation

Schuhfried GmbH (2009). Expert System Traffic – Computerized assessment of fitness to drive. 3rd edition.

Sommer, M., Herle, M., Häusler, J., Risser R., Schützenhofer, B., & Chaloupka, C. (2008). Cognitive and personality determinants of fitness to drive. Transportation Research Part F, 11, 362-375.

Ulleberg, P. & Rundmo, T. (2003). Personality, attitudes and risk perception as predictors of risky driving behaviour among young drivers. Safety Science, 41, 427-443.

Verschuur, W. L. G. & Hurts, K. (2008). Modelling safe and unsafe driving behaviour. Accident Analysis and Prevention, 40, 644-656.

Assessment Product Finder

Etsi yli 40 arviointimenetelmän joukosta tarpeisiisi sopivin testi tai kyselylomake.
Etsi
Aihe
Instrument