Nykytrendien tutkimus ja arviointien mahdollinen kehitys

Tutkimme arvioinnin nykytrendejä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä ja selvitämme, miten ne tulevat mahdollisesti kehittymään tulevaisuudessa

Suhtaudumme intohimoisesti psykometriikkaan ja miten se vaikuttaa yritysten rekrytointeihin, työntekijöiden kehittämiseen ja heidän sitouttamiseensa. Mutta koska työ kehittyy jatkuvasti, pitää meidän seurata alan trendejä, markkinoiden muutoksia ja yritysten uusia vaatimuksia pysyäksemme kehityksen kärjessä.

Olemme koonneet tähän joitain mielenkiintoisia muutoksia, joita yritysmaailmassa on meneillään parhaillaan. Samalla selvitämme, miten voimme auttaa asiakkaitamme selviämään näistä muutoksista ja mukauttamaan arviointejaan sen mukaisesti.

Video

Miten henkilöstöhallinnon trendit vaikuttavat arviointiin

Pikakatsaus: Äänianalyysin tuoman lisäarvon arviointi

Tutkimme parhaillaan useampia aloja, joilla äänianalyysi voi lisätä kyky- ja persoonallisuusarvioinnin hyötyjä. Hakijoiden puhetta arvioidaan video- tai puhelinhaastatteluiden pohjalta. Tietokoneanalyysi huomioi erilaisia tekijöitä, kuten puhenopeus, rytmi, melodisuus ja äänenkorkeus. Lisäksi analyysiin sisältyy sanallista analyysia, esimerkiksi lausepituus, sanamäärä, sanojen toistuvuus ja puhetyylin monipuolisuus, kuten sivulauseiden käyttö.

Tiedämme, että äänellä on muiden ominaisuuksien ohessa suuri vaikutus siihen, millaisen vaikutelman ihmisestä saamme. Se, miten hakija puhuu, pukeutuu ja esiintyy vaikuttaa valtavasti tämän saamiin arvioihin haastatteluissa. Psykometrisesta näkökulmasta tämä nostaa kysymyksen, pystymmekö arvioimaan hakijan miellyttävyyttä tämän äänen perusteella – ja missä määrin sillä on merkitystä työn kannalta. Yksi esimerkki voisi olla puhelinmyyjä: Jos hakijalla on miellyttävä ääni, hänestä pidetään enemmän, mikä saattaa vaikuttaa siihen paljonko tätä kuunnellaan ja sitä kautta myyntiin. Tutkimme onko "mukavuudella" yhteyttä ääneen ja jos voi, miten ääneen perustuva mukavuus ja työssä pärjääminen suhtautuvat toisiinsa.

Toinen osa-alue, jossa psykometrinen arviointi voisi hyötyä äänianalyysista, on ylemmän johdon johtaja-arviointi tai 360° palaute joka tarjoaa vertailun siitä millainen henkilö on (kyky- ja persoonallisuusarviointi) ja millaisen vaikutelman hän antaa (äänianalyysi). Erityisesti ylemmälle johdolle, joka ei useinkaan saa hierarkian takia suoraa palautetta, tämä voi antaa arvokkaita näkökulmia.

Seuraa tätä palstaa, niin pidämme sinut ajan tasalla.

Talent 2021: What is shaping talent trends

Read this e-book to discover how our approach to talent will change in the coming years and learn that:

  • The ‘millennial’ generation is changing how we view leadership and what is needed.
  • The move to a more continuous approach to listening to our employees means adapting how we measure employee engagement.
  • Assessments via smartphones is an increasing trend–  as is doing more with the data generated at all assessment touchpoints.
  • There will be a change in sales competencies that businesses need.
  • How HR will transform its service model – and what the changes in HR technology will mean for organisations.

Pikakatsaus: hakijoiden käännyttäminen asiakkaiksi

Monet yritykset ovat kipeästi huomanneet, että hakijan hylkääminen voi samalla johtaa asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan menetykseen. Esimerkiksi Virgin aloitti tutkimuksen hylätyistä hakijoista, jotka eivät olleet saaneet töitä. Tutkimus osoitti, että 18% näistä oli asiakkaita ja noin 7,500, 6% kaikista hakijoista, vaihtoi Virginin kilpailijalle huonon hakukokemuksen seurauksena (cielo, 04/ 2016). cut-e tekee yhteistyötä suuren lentoyhtiön kanssa kehittääkseen kuponkijärjestelmää, joka auttaisi pitämään hakijat, menestyksekkäät tai ei, yhtiön asiakkaina tulevaisuudessakin.

Tervetuloa pelillistettyjen arviontien uuteen maailmaan

cut-e on solminut yhteistyösopimuksen johtavan pelikehittäjän kanssa seuraavan sukupolven pelillistettyjen arviontien kehittämisestä. Rekrytoijat voivat käyttää niitä kandidaattien  houkutteluun ja valintaan. "Pelillistetyt arvioinnit tarjoavat mukaansatempaavan ja viihdyttävän hakukokemuksen, mutta antavat myös vankkaa psykometrista tietoa hakijoiden taidoista, kyvyistä ja potentiaalistaan haettavassa työttä", toteaa cut-e:n tohtori Achim Preuss.

White Paper: Talent Pulse study on talent trends and practices

The McLagan Talent Pulse Study is a broad study of talent management practices at financial services firms.

The study follows the employment lifecycle, starting with firms’ human capital strategies, followed by questions about selection, performance management, engagement, development, leadership, and HR function effectiveness.

Lisää tulevia HR- ja arviointitrendejä

Nousevat trendit: Hakua edeltävät testit ja mobiilitestaus ovat tulleet jäädäkseen

Ensimmäinen trendi on arvioita edeltävän testauksen kasvu. Tämä käsittää työstä ja organisaatiosta kertomisen potentiaalisille hakijoille ennen kuin he edes päättävät hakea. Tähän voidaan käyttää realistisia työnkuvauksia ja tilannearviotestejä. Nämä arvioinnit hyödyttävät sekä työnantajia että työnhakijoita, koska ne auttavat yrityksiä löytämään oikeat hakijat, mutta samalla hillitsevät hupihakijoita hakemasta tehtäviin, jotka eivät heille sovi.

Toinen nouseva trendi ovat mobiiliarvioinnit. Yhä useampi työnantaja tarjoaa nykyään testejä, jotka voidaan suorittaa mobiililaitteilla, kuten älypuhelimilla tai tableteilla. Tämä antaa hakijoille enemmän joustavuutta siihen, missä ja milloin he testit suorittavat. Mitä suurempi yritys, sitä suurempi kysyntä mobiilitesteille.

"Tehokkaasti mobiililaitteilla toimivien testien laatiminen, jotka eivät vaaranna käyttäjäkokemusta, on suuri haaste kehittäjille, koska heidän täytyy työskennellä erikokoisten ruutujen tuomien rajoitteiden kanssa", kertoo tohtori Achim Preuss, cut-e:n toimitusjohtaja. "Kokemus ja näytöt mobiilitestauksesta ovat tällä hetkellä avainasioita, joita työnantajat hakevat testitoimittajia valitessaan."

Assessment Product Finder

Etsi yli 40 arviointimenetelmän joukosta tarpeisiisi sopivin testi tai kyselylomake.
Etsi
Aihe
Instrument