cut-e hyödyntää uusinta teknologiaa kattavissa arvioinneissaan

Tuotamme tasapuolisia, kiinnostavia ja positiivisia arviointeja uusimman teknologian avulla, mutta pidämme samalla kiinni erittäin tiukoista testausperiaatteista. Teknologia paranee jatkuvasti – kuten myös ammattitaitomme.

Ymmärrämme teknologista kehitystä ja hyödynnämme sen, oli kyseessä sitten sähköinen henkilöstöhallinto tai elektroninen hakujärjestelmä (HRIS/ATS), testien ja kyselyiden mobiilioptimointi tai sitten arviointien tulosten esittely hakijoiden ja rekrytoijien haluamassa muodossa. Se voi olla tulosten tiivistämistä älypuhelimella käsiteltävään muotoon tai salattu PDF tietojen tallennukseen.

Video

David Barrett kertoo SRTechissä Talent, Technology & Socialin tulevaisuudesta

Lyömätön integraatiokokemus

Meillä on vuosien kokemus erilaisten HR- ja elektronisten hakujärjestelmien integroinnista ja olemme alusta asti olleet mukana kehittämässä HR XML:ää alan standardiksi. Ainutlaatuinen HR-asiantuntemuksen ja IT-taitojen yhdistelmä sekä projektinjohtokykymme takaavat, että suunnitelma on hyvä ja se toteutetaan ajallaan ja budjetissaan. Meillä on pitkä ja toimiva suhde useiden integaatioyhteistyökumppaneiden kanssa ja olemme toteuttaneet projekteja laajoista ja monimutkaisista lyhyisiin ja suoraviivaisiin. Jos suunnittelet psykometrisen arviointisi integroimista uuteen tai olemassa olevaan HR-järjestelmään, ota yhteyttä. Meillä on työkalut ja tekninen osaaminen sen toteuttamiseen.

Aidosti mobiilit arviointiratkaisut

Tiedämme kokemuksesta, mitä psykometristen arviointien optimointi mobiililaitteille vaatii. On eri asia kääntää arvioinnit HTML5-formaattiin kuin tehdä niistä aidosti hyvän näköisiä ja saada ne toimimaan kuten käyttäjä olettaa. On myös tärkeä ymmärtää, millaisissa  tilanteissa testien tekeminen älypuhelimella tai tabletilla on järkevämpää kuin tietokoneella.

Testaajien erilaisten päätelaitteiden, käyttöjärjestelmien ja verkkoyhteyksien takia on tärkeää, että testien psykometriset ominaisuudet pysyvät yhdenmukaisina ja että ne ovat tasa-arvoisia, luotettavia ja objektiivisia päätelaitteesta riippumatta. Seuraamme jatkuvasti käyttäjien hyväksyntää, käytösmalleja ja odotuksia varmistaaksemme, että arviointimenetelmämme ovat ajan tasalla. Samalla kehitämme uusia tulevaisuutta silmälläpitäen.

Artikkeli: Miten löydät osaajat valtavasta ”kultakalamaljasta”: näin käytät kandidaattikeskeistä Web 2.0 rekrytointia

Parhaiden osaajien löytäminen ja heistä kiinni pitäminen on ensiarvoisen tärkeää yrityksen menestykselle. Mutta miten rekrytoijat löytävät ja tavoittavat työntekijät, jotka eivät ole etsimässä töitä tai jotka eivät välttämättä itse tunnista kykyjään ja taitojaan? Työntekijät, joita kutsutaan alalla ”kultakaloiksi”.

Kautta maailman yritykset etsivät parhaita osaajia mutta miten löytää heidät jos he ovat piilossa? Sosiaalisen ammattilaisverkoston, LinkedInin, maailmanlaajuinen Talent 2014 –tutkimus osoitti, että 85 % vastaajista olisi valmis vaihtamaan työpaikkaa, mutta käytännössä vain 25 % etsi aktiivisesti töitä.

Miten tällaisessa tapauksessa saadaan tavoitettua passiiviset yksilöt ja kannustettua heidät toimintaan? Mistä ammatillinen osaaminen koostuu ja miten henkilöstöammattilainen tunnistaa juuri ne yksilöt, jotka parhaiten sopivat täytettävään tehtävään? Vastaukset näihin kysymyksiin tarjoavat uusia lähestymistapoja kandidaattikeskeiseen rekrytointiin: Web 2.0 verkkorekrytointiin.

Tiesitkö, että cut-e suhtautuu tietosuojaan erittäin vakavasti?

Otamme tietoturvan erittäin vakavasti. Monet tärkeät valinta- ja kehityspäätökset pohjautuvat cut-e –palveluihin, mitä silmälläpitäen kehitämme ja toimitamme erilaisia diagnostiikkaratkaisuja. Takaamme, että nämä ratkaisut täyttävät henkilötietojen käsittelyn salassapitoon ja koskemattomuuteen liittyvät oikeudelliset vaatimukset.

Alla on lueteltu vain osa toimenpiteistä, joilla takaamme tietojesi luottamuksellisen käsittelyn:

  • cut-e:n tietoturvan käsittelyjärjestelmälle on myönnetty ISO/IEC 27001 –sertifikaatti. Osana sertifiointia olemme dokumentoineet cut-e:n käytetyimpien sovellusten tietoturvan ja suojaustiedot.
  • cut-e:llä on sisäinen tietoturvakäyttäjäsopimus, joka sisältää yleisesti käytettävät säännöt IT-järjestelmille ja sovelluksille. cut-e GmBH toimittaa nämä säännöt työntekijöille tai käyttäjille helpottamaan heidän työtään.
  • cut-e:llä on erikseen palkattu tietoturva-asiantuntija, minkä lisäksi apunamme on saksalaisen Intersoft Consulting Services AG –yhtiön ulkoinen tietoturvainsinööri.
  • cut-e:llä on yksityisyydensuojalauseke, joka kuvaa miten cut-e kerää, käyttää ja suojelee käyttäjiltä keräämäänsä tai saamaansa henkilökohtaista tietoa. Olemme sitoutuneet huolehtimaan hallussamme olevasta luottamuksellisesta tiedosta ja sen asianmukaisesta käytöstä. Tämä tarkoittaa, että käytämme asiakkailtamme saatua tietoa eettisesti ja sitoudumme noudattamaan kaikkien toimintamaittemme yksityisyydensuoja- ja tiedonkeruuvaatimuksia ja rajoituksia.

Tietosuojakysymykset, joihin jokaisen vakavasti otettavan arviontien tuottajan pitäisi kyetä vastaamaan

Intersoft Consulting Services  AG:n tietoturva-asiantuntijamme mukaan on kolme tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyvää aihealuetta, joihin verkkoarviointeja tekevän yrityksen tulisi kyetä vastaamaan:

  • Yrityksellä tulisi olla nimetty työntekijä, joka vastaa tietoturvasta ja yksityisyydestä.
  • Yrityksen tulee pystyä esittämään toiminnastaan rekisteriseloste. Joka maalla on rekisterin sisällöstä ja muodosta omat vaatimuksensa.
  • Yrityksen pitää pystyä kertomaan mihin henkilökohtaiset tiedot varastoidaan ja kenellä on niihin pääsy.

Assessment Product Finder

Etsi yli 40 arviointimenetelmän joukosta tarpeisiisi sopivin testi tai kyselylomake.
Etsi
Aihe
Instrument