Avainhenkilöiden kehittäminen ja sitouttaminen tekee liiketoiminnasta kannattavaa

Osaajien tunnistaminen ja nappaaminen on tärkeää, mutta haastavampaa on sitouttaa ja kehittää heitä. Työntekijöiden sitouttaminen kasvattaa tulosta ja tuo toimintaan jatkuvuutta.

Autamme sinua ymmärtämään ja määrittelemään, mitkä taidot ja kyvyt ovat organisaatiosi kannalta tärkeitä. Tuemme kehittämisstrategiaasi ennakoivan analytiikan ja huippuluokan online-arviointien avulla.

Asiakkaamme kertovat

"Verkkoarviointien avulla olemme pystyneet säästämään valtavasti kustannuksia ja resursseja." Thomas Buller-Hermann, Dortmundin sähkö- ja vesilaitos

Predict engagement to improve retention

Research shows that an employee’s personality can have a big influence on how engaged they are at work. In other words, some people are just “wired for engagement.”

This white paper discusses the specific personality traits that are related to higher levels of employee engagement, which can in turn lead to advantages for your organisation. To learn more about the specific personality traits associated with engagement and how to incorporate engagement into your hiring processes, order your free white paper below.

Kehittämisen ja sitouttamisen referenssiprojekteja

Ennakoiva analytiikka kehityksen tukena

Autamme sinua määrittelemään liiketoimintasi kannalta ratkaisevat käytösmallit ja päivitämme kompetenssimallisi tulevaisuutta silmälläpitäen. Tarvittaessa teemme puuteanalyysin ja laadimme sen pohjalta kehityspolkuja – yksittäisen työntekijän, tiimin, osaston tai koko organisaation tasolle.

Kehitysraportit perustuvat yrityksesi avaintehtävien vahvistettuihin kompetenssimalleihin. Voimme koostaa raportit itse tulkittaviksi – mikä tukee itseohjautuvaa oppimista ja kehitystä – tai liittää ne osaksi laajempaa tukiohjelmaa.

Raportit ovat saatavilla välittömästi arvioinnin jälkeen ja ne ovat yrityksesi kompetenssimallin ja kielen mukaiset. Raportit saa myös eri kielellä kuin itse arvioinnin – mikä mahdollistaa kansainvälisten tiimien käytön ja kehitystoiminnan.

Transcom kasvatti tuottavuuttaan

Transcomin tuottavuus kasvoi keskittymällä työvoiman sitouttamiseen puhelinkeskuksen rekrytoinneissa. Transcom on globaali asiakaskokemuksen asiantuntija, joka tuottaa asiakaspalvelun, myynnin, teknisen tuen ja luotonhallinnan palveluja eri organisaatioille. Yhtiöllä on sekä laaja palvelukeskusverkosto että kotoa käsin toimivia työntekijöitä. Selvitettyään, että vahvin yksittäinen työsuoriutumista ennustava tekijä on työsuhteen kesto, cut-e ja Transcom kehittivät persoonallisuus- ja taitoprofiilin ennustamaan työntekijöiden irtisanoutumisaikeita.

Tulokset osoittavat, että pelkästään valitsemalla se 10% hakijoista, jotka saavuttivat parhaat testitulokset, kasvoi todennäköisyys sille, että nämä irtisanoutuvat keskimääräistä harvemmin, 130%. Jos taas hakijoista valittiin se 50%, jonka testitulokset olivat paremmat kuin toisella puolikkaalla, kasvoi vastaava todennäköisyys 50%. Johtopäätös: Vahvempaa sitoutumista ja kasvavat tuotot – mitattavalla ja toistettavalla tavalla.

White Paper: Predicting who will be a successful expatriate

Sending employeed to live and work abroad involves a significant expense, so organisations have to look beyond the technical skills of candidates and ensure that they are choosing the right people for the right reasons.

Read this report to get a close look at previous research and a recent study, as well as a best practice model for predicting success as an expatriate.

Burger King kaksinkertaisti työvoiman sitoutumisasteen

Burger Kingin nopeutettu johtamisen kehitysohjelma kaksinkertaisti työvoiman sitoutumisasteen, kun cut-e:n kompetenssi- ja persoonallisuustestit otettiin käyttöön yrityskulttuurin yhdenmukaistamiseksi.

 • Haaste: valita tulevaisuuden johtajia, jotka kykenevät rohkeisiin ratkaisuihin
 • Ratkaisu: hienosäädetty arviointiprosessi, joka keskittyy taitoihin ja yrityskulttuuriin sopivuuteen
 • Lopputulos: kasvanut työvoiman pysyvyys ja nopea eteneminen oikeiden rekrytointivalintojen ansiosta.

360-arvion palaute antaa raameja kehittymiselle

360 arvion palaute kertoo ammatillisen kehittämisen avainalueet. Se kerää tietoa arvioitavan henkilön työtovereilta, asiakkailta ja esimiehiltä, ja tekee niiden pohjalta yhteenvedon tarvittavista toimenpiteistä. Verkkopohjainen 360 -menetelmämme on täysin räätälöitävissä vastaamaan yrityksesi brändiä ja kompetensseja. Näin voit varmistua siitä, että mittaus on omien kriteeriesi ja standardiesi mukainen.

Tarjoamme myös enemmän kuin pelkän 360-kehittämistyökalun. Persoonallisuuskyselyidemme avulla voimme tuottaa kehitysraportteja, joissa painottuvat potentiaalisten kykyjen kehittämisalueet.
 

Pelillistäminen oppimisen ja kehittämisen tukena

Pelillisten tekniikoiden ja teknologian hyödyntäminen kehityshankkeissa voi kasvattaa työvoiman sitoutuneisuutta. Se tekee verkko-opiskelustasi ja -ohjelmistasi palkitsevampaa. Lisäksi se varmistaa erilaisten pelillisten elementtien, kuten palkintojen ja uusien tasojen avulla, että työntekijäsi ovat kiinnostuneempia koulutus- ja kehittämistoiminnasta sekä hyödyntävät niitä todennäköisesti useammin.

Hyviä esimerkkejä ovat palkintopisteiden jakaminen onnistuneesti suoritetusta koulutuksesta tai tasosta, pääsy uusiin osiin pelissä tai ruudulla sekä suoritusmerkkien ansaitseminen taidon tai tiedon oppimisesta.

Vaikuttavuuden lisääminen johtoryhmissä

effect g-työkalu antaa johtoryhmälle näkemystä sen omista vahvuuksista ja kehittämisalueista. Se tarjoaa myös konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka vaikuttavuutta voi parantaa.

Viimeisten 40 vuoden ajan johtoryhmiä käsittelevä akateeminen tutkimus sekä omat selvityksemme norjalaisista ja tanskalaisista johtoryhmistä ovat pureutuneet seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia tuloksia tehokkaat johtoryhmät saavat aikaan?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat näiden tulosten laatuun?
 • Mitä kysymyksiä meidän täytyy esittää mitataksemme johtoryhmien tulosten laatua ja tekijöitä, jotka vaikuttavat näihin tuloksiin?

effect on cut-e:n ja Bang & Midelfartin yhteistyössä kehittämä verkkopohjainen työkalu, joka auttaa mittaamaan ja kehittämään johtoryhmien tuloksellisuutta. Se on tutkimukseen pohjautuva verkkokysely, joka mittaa johtoryhmien toimintaa 27 tekijän avulla. Nämä kuvaavat johtoryhmien saavutuksia tai ovat niiden kannalta tärkeitä.

Kyselyn tuloksena saadaan suosituksia, jotka kertovat johtoryhmän viisi merkittävintä vahvuutta sekä yhtä monta tuloksellisuuteen liittyvää kehitysaluetta.
Vahvuudet ja kehityskohteet ovat johtoryhmän jäseniltä viisi parhaan ja viisi heikoimman keskiarvon saanutta tekijää.

Autonominen ammatissa kehittyminen

Miten saamme työntekijät ottamaan vastuuta omasta kehityksestään ja näin tukemaan koko organisaatiota? cut-e auttaa sinua auttamaan työntekijöitäsi kehittämään itseään:

 • Vastuu omasta ammatillisesta ja henkilökohtaisesta kehityksestä on yhä enemmän yksilön vastuulla. HR:n tehtävänä on tukea työntekijöiden ja johtajien henkilökohtaista kehittymistä.
 • Pystyäkseen kehittymään työntekijät ja johtajat tarvitsevat kattavan ymmärryksen omista vahvuuksistaan ja kehittämisalueistaan, arvoistaan ja tavoitteistaan. cut-e tarjoaa innovatiivisia menetelmiä henkilöjen arviointiin, jotka tukevat ihmisiä kehittämään oman liiketoimintansa kannalta keskeistä osaamista ja kompetensseja. 

Commerzbank antaa henkilöstölleen vastuuta omasta ammatillisesta kehittymisestään

Commerzbankin viimeisin henkilöstökysely paljasti, että sen työntekijät kaipaavat lisää vaikutusmahdollisuuksia ja esimiehet toimivaltuuksia tehokkaampien menettelytapojen kehittämiseksi.

Pankin HR-kehitystiimi päätti tarttua haasteeseen panostamalla palautteenantoon ja toimintakulttuuriin. Käytännössä esimiehille tarjottiin välineitä alaistensa potentiaalin säännölliseen arvioimiseen ja urasuunnitteluun. Prosessissa pyrittiin varmistamaan, että alaiset saavat säännöllistä palautetta suoriutumisestaan ja potentiaalistaan, ja että henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat vahvistetaan yhdessä.

Commerzbankin henkilöstöhallinto on korkean asiantuntemuksensa ja asiakaslähtöisyytensä ansiosta nyt entistä tärkeämmässä roolissa.
 

 • Haaste: kehittää luotettava prosessi vastaamaan henkilöstön kehitystarpeisiin
 • Ratkaisu: verkkopohjaisten arviointimenetelmien hyödyntäminen työnkulun suunnittelussa ja toteutuksessa
 • ·         Tulos: parempi suoriutuminen ja työtyytyväisyys

Assessment Product Finder

Etsi yli 40 arviointimenetelmän joukosta tarpeisiisi sopivin testi tai kyselylomake.
Etsi
Aihe
Instrument