cut-e auttaa sinua löytämään parhaat hakijat, lyhentämään rekrytointiaikaa ja pienentämään kuluja

Rekrytoijat joutuvat kohtaamaan useita haastavia skenaarioita. Siksi tarvitset kumppanin, joka voi auttaa sinua ratkaisemaan valintaongelmasi.

Saattaa olla, että sinulla on suuri määrä hakijoita tai et vain pysty erottelemaan heitä, koska heidän kokemuksensa ja pätevyytensä ovat liian samankaltaisia. Tai ehkä kilpailet niukoista hakijaresursseista tai et onnistu standardisoimaan prosessejasi eri hakukanavissa. Tai sitten olet huomannut, että rekrytointiprosessi yksinkertaisesti vie liian kauan.

Asiakkaita, jotka käyttävät cut-e:tä rekrytoinnin tukena

GDPR compliance and the implications for assessing job candidates

Learn how the new GDPR regulations will impact on recruitment and the handling of candidate data. This document highlights that GDPR is not just an issue for legal and IT teams. It has implications for recruiters because of its impact on how you collect, store, use and share assessment data on job candidates and employees.

Rekrytointiprosessiosaamisemme

cut-e hyödyntää vuosien osaamistaan satojen kansainvälisten ja kansallisten asiakkaiden kanssa tarjotakseen psykometriikkaa, joka vastaa näiden haasteisiin. Räätälöidyt seulontatyökalumme, kuten tilannearviotesti auttavat löytämään hakijat, jotka todennäköisesti toimivat ja reagoivat työtehtävissä haluamallasi tavalla. Verkossa toimivat  kompetenssitestimme taas nostavat esiin ne, joiden päättelykyky on tarvitsemallasi tasolla. Pätevyysmittarit osoittavat sopivuuden hakijan kykyjen ja sinun tarpeittesi välillä.

Mutta emme vain kehitä ja toimita työkaluja. Autamme sinua  analysoimaan tulokset ja teemme niiden pohjalta säätöjä valintaprosessiisi optimoidaksemme arviointimittareiden käytön.

Rekrytoinnissa käytettävät tuotteet

Tuotevalikoimamme on laaja ja kattaa mm. hakijan työpersoonallisuuden, erilaisten kykyjen,  kekseliäisyyden ja luovuuden, luotettavuuden, sekä motivaation ja arvojen arvioinnin. Joka tehtävätasolle on olemassa arviointimenetelmiä, oli hakija sitten vastavalmistunut tai kokeneempi, asiantuntijatehtävissä tai suorittavalla tasolla. Mutta mistä aloittaa? Tuotehakumme ehdottaa sopivia arviointimenetelmiä ja neuvojasaat myös rekrytoinnin konsultointipalvelustamme. Hakua edeltävä arviointimme on nousemassa suosituksi niiden keskuudessa, jotka haluavat tavoittaa hakijat jo ennen kuin nämä edes hakevat. Haun jälkeen pystymme auttamaan epäsopivien hakijoiden seulonnassa – jos hakemusten määrä esimerkiksi on suuri – jolloin voit keskittyä parhaisiin hakijoihin. Voimme myös suunnitella rekrytoinnin kulkua ja siihen liittyvää viestintää. Monet arvioinneistamme toimivat nykyään myös mobiililaitteilla.

White Paper: Wired for Engagement

Research shows that an employee’s personality can have a big influence on how engaged they are at work. In other words, some people are just “wired for engagement.” 

This white paper discusses the specific personality traits that are related to higher levels of employee engagement, which can in turn lead to advantages for your organisation. To learn more about the specific personality traits associated with engagement and how to incorporate engagement into your hiring processes, order your free white paper below.

Talent 2021: What is shaping talent trends

Read this e-book to discover how our approach to talent will change in the coming years and learn that:

 • The ‘millennial’ generation is changing how we view leadership and what is needed.
 • The move to a more continuous approach to listening to our employees means adapting how we measure employee engagement.
 • Assessments via smartphones is an increasing trend–  as is doing more with the data generated at all assessment touchpoints.
 • There will be a change in sales competencies that businesses need.
 • How HR will transform its service model – and what the changes in HR technology will mean for organisations.

Ennakoiva analytiikka valinnassa

Autamme sinua ymmärtämään ja määrittelemään, mikä on työtehtävän ja organisaatiosi kannalta tärkeintä – nyt ja tulevaisuudessa. Tätä varten cut-e:n ennakoiva rekrytointianalytiikka määrittelee kehyksen valinta-arvioinneillesi. Tämä tarkoittaa, että hakija-arviointi ottaa huomioon nykyiset tarpeet ja huomioi myös tulevaisuuden haasteet.

Hakija-arviointiraportit muun muassa: 

 • Kuvailevat hakijan roolin ja sopivuuden organisaatioon vahvistetun mallin pohjalta
 • Keskittyvät hakijan tehtävän kannalta olennaisiin kykyihin
 • Sisältävät kattavat haastatteluohjeet
 • Ovat saatavissa heti arvioinnin jälkeen
 • Vastaavat kykymallia ja yrityskieltä. Raportit ovat saatavana yli 40 kielellä ja voivat olla myös eri kielellä

Tutkimus tuotekehityksen ytimessä

Jotta psykometrisillä testeillä olisi arvoa, niiden on oltava korkealaatuisia ja niitä on jatkuvasti uudelleenarvioitava ja säädettävä. Tutkimusohjelmamme Tutkimusohjelmamme käsittää jatkuvaa tuotekehitystä ja –parannusta sekä uusien, rajoja rikkovien arviointien, taitojen ja työkalujen kehittämistä ja toteuttamista liike-elämän tarpeisiin. Kehitimme ensimmäisenä erityisesti  mobiilikäyttöön tarkoitettuja arviointeja. Onnistumme myös suunnittelemaan ensimmäisen käytännöllisen luovuustestin. Tutkimusryhmämme työskentelee yhdessä asiakkaiden kanssa kehittääkseen uusia normatiivisia sarjoja ja validointitutkimuksia. Lisäksi se toteuttaa erityisiä tutkimusprojekteja, joilla on suora vaikutus rekrytointiin: huijauksen minimointi, mobiililaitteiden käytön selvitys, mitä hakijat odottavat arviointikokemukselta. Viimeisin tutkimuksemme kansainvälisessä arviointibarometrissa osoittaa, että yhä useampi organisaatio haluaa niputtaa arviointeja yhteen lyhentääkseen rekrytointiin käytettyä aikaa, mutta kuitenkin säilyttää totutut testausperiaatteet. Tällaiset tulokset auttavat meitä tuotekehityksessä.

cut-e videohaastattelut verkossa

cut-e videohaastattelu verkossa on uudenlainen ja helppokäyttöinen verkkopohjainen HR-ratkaisu, joka antaa organisaatioille nopeasti, turvallisesti ja helposti aidon kuvan kandidaattien erityistaidoista ja kyvyistä helppokäyttöisten videohaastattelujen kautta. Tätä työkalua käyttämällä kandidaatit voivat itsenäisesti suorittaa jäsennellyn kompetenssipohjaisen videohaastattelun mistä päin maailmaa tahansa. cut-e:n videohaastattelu mahdollistaa valitsijoille kandidaattien pisteytyksen ja karsinnan aikatehokkaasti ja oikeusturvallisesti, mikä laskee karsinnan kuluja huomattavasti.

Videohaastattelulla on paljon etuja, kuten:

 • Lyhentää haastatteluaikaa 70 % verrattuna muihin menetelmiin
 • Takaa korkean tehokkuus- ja objektiivisuustason käyttämällä moniportaista arvostelijatunnistusta
 • Ei kärsi samanlaisista aikatauluongelmista kuin perinteiset haastattelumetodit
 • Laskee kandidaattien osallistumiskustannuksia rekrytointiprosessiin

Erilaisten kohderyhmien rekrytointi

Companies want their assessment to reflect the target candidates they are reaching. This can be by sector, by job level or task, or by function. Our assessment tools work across all sectors, all industries and at all job levels – but we also have more focused measures for, and expertise in, some specific areas. We have developed tailored tools for the aviation and retail sectors and have instruments for use with graduates, apprentices and trainees, salespeople and drivers and machine operators.

Yritykset haluavat arviointiensa sopivan hakijoille, joille ne on suunnattu ja joita nämä etsivät. Tämä voidaan tehdä joko toimialan, organisaatiotason tai tehtävän perusteella. Arviointityökalumme toimivat kaikilla toimialoilla, kaikilla tasoilla ja kaikissa tehtävissä, mutta meillä on myös tarkemmin rajattuja keinoja ja kokemusta tietyillä erityisaloilla. Olemme kehittäneet räätälöityjä työkaluja ilmailun ja jälleenmyynnin käyttöön, mikä lisäksi meillä on mittareita käytettäväksi vastavalmistuneidenharjoittelijoiden, myyjien, autonkuljettajien ja koneenkäyttäjien arviointiin.

White Paper: Make better talent decisions through intelligent data

A talent strategy underpinned by data-driven decisions allows companies to recruit individuals who will stay longer, perform better and will be more engaged: key factors leading to higher customer satisfaction and stronger business performance. 

 

This paper explains how to convert your employee-related 'big data' into 'smart talent data'.

Ammattimaisesti suunnitellut arviointi- ja kehittämiskeskukset (assessment & development centres)

Arviointikeskuksien kehittäminen on monimutkaisempaa ja vie enemmän aikaa kuin yleensä ajatellaan. Asiantuntemusta ja tietoa tarvitaan, jotta keskusta suunniteltaessa ja tehtävien vaatimusprofiilia määriteltäessä vältyttäisiin virheiltä. cut-e:n asiantuntijoilla on usean vuoden kokemus arviointi- ja kehityskeskusten suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.

Luomme luotettavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja kompetenssien ja tavoitteen määrittelystä alkaen. Kehitämme sopivat harjoitteet ja materiaalin, koulutamme tarvittaessa yrityksen sisäiset arvioijat. Tarjoamme myös valmiita valinta- ja kehittämiskeskuksia.

Kysy asiantuntijoilta: Mitä on kompetenssipohjainen rekrytointi?

Ensinnäkin, mitä tarkoitetaan ”kyvyllä” kompetenssiarvioinnissa?
Kompetenssit tai kyvyt tai viittaavat joukkoon henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka liittyvät jonkin tietyn toiminnon erinomaiseen osaamiseen tai hallintaan. Kyvyt muodostuvat luonteesta, taidoista, tiedoista ja kokemuksesta sekä innostuksen kohteista ja motivaatiosta.

Kuulostaa itsestään selvältä, että rekrytoinnin pitäisi perustua näille tekijöille, mutta aivan liian usein yritykset epäonnistuvat sopivan kandidaatin löytämisessä. Tai vielä pahempaa, ne löytävät oikean kandidaatin vain huomatakseen myöhemmin, ettei tämä loppujen lopuksi ollutkaan oikea. Joten miten kykypohjainen rekrytointi auttaa tässä?

Mikä on kompetenssipohjaisen rekrytoinnin tavoite?
Kompetenssipohjainen rekrytointi tarkoittaa sen tarkkaa ymmärrystä, mitä kyseisessä työssä oikeasti tarvitaan. Seuraavaksi on määritettävä prosessi, joka tunnistaa tehtävässä menestymiseen tarvittavat tärkeimmät kyvyt, lähinnä luonne, taidot, tietopohja ja sopivuus – yksinkertaisesti sanottuna tehdä selkeä erottelu luonneominaisuuksista (mitä tekee mieluiten), motivaatioista (mitä haluaa tehdä) ja kognitiivisista taidoista (mitä osaa tehdä) ja suorittaa rekrytointi näiden pohjalta.

Näistä ominaisuuksista yleensä aliarvioidaan luonnetta, kun ennakoidaan kykyjä ja työssä menestymistä. Tai kuten General Electricin entinen toimitusjohtaja Jack Welsh asian osuvasti ilmaisi: ”Palkkaamme liian usein ensin taitojen pohjalta ja erotamme sitten luonteen vuoksi. Taidot voimme opettaa, minä haluan asennetta!”.

Kompetenssipohjaisen rekrytoinnin edut
Kompetenssipohjainen rekrytointi on (kustannus)tehokasta ja siksi taloudellista. cut-e:n konsultit osaavat auttaa rekrytointiprosessisi optimoinnissa. Testimme ja kyselylomakkeemme on koeteltu, testattu ja niiden on todistettu antavan tarvittavat tiedot parempien rekrytointien tekemiseen.

Strategiset kompetenssimallit

Hyvä kompetenssimalli on selkeä, erotteleva ja käytännönläheinen. Useat olemassa olevat kompetenssimallit ovat kuitenkin raskaita, hampaattomia ja usein käyttökelvottomia. cut-e auttaa sinua selkeyttämään yrityksesi avainkompetenssit empiirisen tiedon avulla, linkittäen kompetenssit yrityksesi strategisiin tavoitteisiin.

cut-e auttaa sinua keskittymään olennaiseen. Riippumatta siitä, haluatko puhtaasti ammatillista tai teknistä apua, tai sitten ulkoistaa koko prosessin. cut-e:n asiantuntijat auttavat sinua luomaan kompetenssimallin, joka on käytännönläheinen, käyttäjäystävällinen ja toimiva.

Kysy asiantuntijoilta: Kuinka mobiiliystävällistä arvioinnin tulisi olla?

Teknologia jatkaa nopeaa kehittymistään ja on selvää, että se tuo mahdollisuuksia valjastaa käyttöön uusia ominaisuuksia. Kysymys kuuluu, miten hyödynnämme ne?

Meiltä kysytään usein, voivatko kandidaatit suorittaa testit älypuhelimilla. Aluksi kun kehitimme testejämme emme edes tarkoittaneet aikarajallisia testejämme, kuten numeerinen päättely, suoritettavaksi ”lennossa”.

Siihen aikaan ei ollut älypuhelimia, joten testien täyttämistä tien päällä ei edes osattu ajatella. Mutta nykyään ihmiset käsittelevät kaikenlaista tietoa tällä tavoin. Perimmäinen asia meille on, että emme usko että kandidaatit jotka tekevät testejä tällä tavoin, pystyisivät antamaan parastaan. Myös tasapuolisuus ja yleinen saavutettavuus  ovat asioita, jotka pitää mielestämme ottaa huomioon.

Ja vaikka älypuhelimet ovat kannettavia, niitä käytetään todennäköisemmin paikoillaan, mikä toisaalta auttaa keskittymään testin läpäisyyn.

Testien mobiilikäyttö asettaa selvästi haasteita niiden suunnitteluun, mutta uskomme että ne ovat ylitettävissä – ja me olemme valmiit tarttumaan haasteeseen.

Turvallisempia päätöksiä kriittisiä asemia täytettäessä

Erityisesti keski- ja ylemmän johdon valinnoissa valintapäätökset tehdään usein pelkästään työkokemuksen ja haastattelun perusteella. Virheet voivat johtaa mittaviin taloudellisiin ja organisatorisiin vahinkoihin. cut-e:n henkilöarviopalvelut auttavat sinua perustamaan valinta- tai ylennyspäätöksesi perusteltuun, luotettavaan ja objektiiviseen tietoon. Henkilöarviointimme sisältävät:

 • perusteellisen tehtäväanalyysin, jossa tunnistetaan keskeiset kompetenssit, joiden perusteella valinta tehdään
 • yksilöllisen henkilöarvion, jossa kandidaatit arvioidaan tehtävän vaatimusprofiilia ja valittuja kompetensseja vastaan
 • palautteen joko puhelimitse tai kasvotusten arvioinnin jälkeen
 • yksityiskohtaisen palautteen sekä kehittämissuosituksia kandidaatille
 • kirjallisen raportin

Kokeneet organisaatiopsykologimme hyödyntävät kehittyneimpiä psykometrisiä työkaluja tarjotakseen sinulle tarvittavat tiedot turvallisten päätösten tueksi. 

Kysy asiantuntijoilta: Kuinka tärkeää on lahjakkuus osaamisen johtamisessa?

Osaamisen johtaminen oli aiemmin nuorten ”korkean potentiaalin” työntekijöiden löytämistä henkilöstön joukosta ja näiden kokoaminen ns. kykyryhmiin ja kasvattaminen tulevaisuuden johtajiksi. Tämä saattoi johtaa jokseenkin elitistiseen lähestymistapaan ja keskittymiseen harvoihin ja valittuihin – mikä tarkoitti kaikkien muiden, epäilemättä omalla tavallaan lahjakkaiden, työntekijöiden laiminlyöntiin.

Kun demografiset muutokset ovat johtaneet ammattilaisten ja johtajien määrän vähenemiseen, eivät yritykset voi enää jatkaa tätä elitististä lähestymistapaa osaamisen johtamiseen.

Siksi suosittelemme ”lahjakkuuden etsimisen” korvaamista ”potentiaalin löytämisenä”, minkä seurauksena onkin loogista huomioida koko henkilöstö. Uusi tavoite on löytää, valjastaa ja kehittää jokaisen työntekijän täysi potentiaali.

Joidenkin mielestä osaamisen johtaminen laskee liikevaihtoa, toiset sanovat sen kasvattavan tuottavuutta, mutta miten tunnistat hyvät ihmiset ja onko heillä potentiaalia enempään?

Oikeilla verkkotesteillä ja kyselylomakkeilla. cut-e tukee osaamisen johtamisen kehittämistä ja tarjoaa sopivia ratkaisuja potentiaalia omaavien työntekijöiden tunnistamiseen, kehitykseen ja pitämiseen.

Tehokkuussäästöä teknisen integraation kautta

Arvioinnin integrointi HRIS- tai ATS-alustaasi tuo tehokkuusetuja, yhtenäistää dataa ja avaa tietä testitulosten laajemmalle analysoinnille. Olemme toteuttaneet runsaasti integrointeja eri kolmansien osapuolten teknologiatoimittajien kanssa, joten tunnemme prosessin pullonkaulat, oikotiet ja projektinjohdon vaatimukset. Siksi voimme auttaa sinua toteuttamaan toimivan rekrytointiprosessin kokonaisuudessaan. Koska sijoitetun pääoman kasvulle on osoitettava näyttöä, käytetään hakijatietojen analysointia entistä laajemmin. Siksi niiden on löydyttävä yhdestä paikasta ja oltava käyttövalmiina tarvittaessa. Asiakkaamme arvostavat cut-e –integraation selkeää käyttöliittymää, ja hakijat hyötyvät saumattomasta, asianmukaisesta ja toimivasta hakuprosessista

Assessment Product Finder

Etsi yli 40 arviointimenetelmän joukosta tarpeisiisi sopivin testi tai kyselylomake.
Etsi
Aihe
Instrument