Luotettavat, tieteelliseen tutkimukseen perustuvat psykometriset arvioinnit

cut-e kehittää ja toteuttaa nykyaikaisia internet-pohjaisia henkilöarvio- ja -valintaratkaisuja. Autamme yrityksiä löytämään henkilöt, joiden kyvyt ja tausta auttavat saavuttamaan optimaalisia tuloksia.

cut-e:n innovatiiviset internet-pohjaiset työkalut antavat luotettavan perustan ratkaisuillesi henkilövalinta- ja henkilöstön kehitystilanteissa.  cut-e yhdistää liike-elämän ymmärrykseen vahvan psykometriikan, innovatiivisen teknologian ja niihin liittyvät konsultointipalvelut tarjotakseen inhimillisiä ja taloudellisia hyötyjä ihmisille, yrityksille ja yhteisöille.

Testit ja kyselyt: luotettavia, käytännöllisiä, paikkansapitäviä

cut-e:n arviointityökalut ovat nopeita, luotettavia, tarkoituksenmukaisia ja käyttäjäystävällisiä. cut-e:n kyselyiden ja testien dynaamisesti mukautuvat mittaustekniikat, kysymystietokannat ja -genraattorit parantavat diagnostiikan tarkkuutta huomattavasti. Kehittämämme adalloc-mittaustekniikan ansiosta cut-e:n arviointimenetelmät ovat erityisen nopeita toteuttaa.


Menetelmämme ovat tarjolla yli 40 kielellä. Jos tarvitsemaasi testityökalua ei löydy haluamallasi kielellä, ota yhteyttä. Pystymme toteuttamaan testejä eri kielillä nopeallakin aikataululla. Sama koskee oman yritysilmeesi käyttöä testeissä.

Tutustu cut-e:n innovatiivisiin online-testeihin ja -kyselyihin.

White paper –raportti: online-arviointi

Perusteet, prosessit ja päätöskriteerit

Rekrytointityökaluja valittaessa on usein vaikea erottaa “hyvät” ja “huonot” välineet.

Tämä opas auttaa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten tunnistaa hyvä arviointityökalu?
 • Mitkä nimenomaiset kriteerit koskevat online-arviointeja?
 • Mitä vaihtoehtoja on olemassa tulosten tulkintaan?

Tämän White paper –raportin tarkoitus on tarjota opas yleisten ja psykometristen kriteerien termiviidakkoon.

Tiede: kaikki cut-e:n menetelmät perustuvat tutkittuun tietoon

Kansainvälisellä tutkimusryhmällämme on kaksi tavoitetta: se työskentelee yhdessä asiakkaiden kanssa ja analysoi arviointidataa sekä tutkii, kehittää ja testaa käytännössä uusia lähestymistapoja arvioinnin haasteiden ratkaisemiseksi.

Asiakkaiden ja näiden tietojen kanssa työskentely auttaa meitä tarjoamaan jatkuvia parannuksia heidän arviointiprosesseihinsa ja mittaamaan sijoitetun pääoman tuottoa. Tutkimusohjelmamme vastaa myös markkinoiden haasteisiin. Olemme selvittäneet miten mobiililaitteita voi käyttää tasapuolisesti, mitanneet uudenlaisia persoonallisuuspiirteitä, kuten luovuutta ja selvittäneet miten arviointiprosessia voisi nopeuttaa, jotta asiakkaamme pääsisivät nopeammin kiinni hakijoihin.

Ymmärrämme vertaisoppimisen ja –jakamisen arvon, joten osallistumme säännöllisesti konferensseihin sekä julkaisemme tutkimusartikkeleita ja tutkimuksia. Arvostamme myös akateemista tutkimusta ja alan kehitystä ja rohkaisemme aktiivisesti tutkijoita käyttämään työkalujamme sekä tarjoamme apua yliopistoille ja opiskelijoille.

White Paper: Make data-driven talent decisions through intelligent data

A talent strategy underpinned by data-driven decisions allows companies to recruit individuals who will stay longer, perform better and will be more engaged: key factors leading to higher customer satisfaction and stronger business performance.

This paper explains how to convert your employee-related 'big data' into 'smart talent data'.

Älykäs analytiikka tukee HR-päätöksiä

cut-e yhdistää perinteiset tilastolliset analyysimenetelmät uusimpaan teknologiaan, kuten oppiviin algoritmeihin ja tekoälyyn. Tämän osaamisemme ansiosta pystymme entistä tarkemmin analysoimaan arvioinnista kertyvää tietoa sekä tunnistamaan arviointidatasta esiin nousevia säännönmukaisuuksia, trendejä tai poikkeavuuksia. Sovellamme tilastollisten menetelmien ja älykkään teknologian yhdistelmää arviointimenetelmissämme sekä lahjakkuuksien tunnistamisessa. Kaiken tämän tiedon yhdistämisen ja ymmärtämisen ansiosta pystymme tekemään osuvampia päätelmiä ja näin auttamaan asiakkaitamme tekemään parempia HR-päätöksiä.

Talent 2021: What is shaping talent trends

Read this e-book to discover how our approach to talent will change in the coming years and learn that:

 • The ‘millennial’ generation is changing how we view leadership and what is needed.
 • The move to a more continuous approach to listening to our employees means adapting how we measure employee engagement.
 • Assessments via smartphones is an increasing trend–  as is doing more with the data generated at all assessment touchpoints.
 • There will be a change in sales competencies that businesses need.
 • How HR will transform its service model – and what the changes in HR technology will mean for organisations.

Laatutakuu

Arviointien laatua voi mitata – takuulla

 • Ammattilaiset ovat erikseen arvioineet kaikki mittarimme
 • Tarpeen mukaan mittarimme tukeutuvat ajantasaiseen tutkimukseen ja sarjaan työntekijätason vertailuryhmiä samalta sektorilta
 • Täydennämme säännöllisesti validointitutkimuskirjastoamme
 • Käytössämme on täydelliset monimuotoisuuden ja osallistamisen vaikuttavuustutkimukset ja niihin liittyvät käytännöt.
 • IT- ja ammattimaiset tietohallintajärjestelmämme täyttävät tietosuojan osalta kaikki kansalliset vaatimukset.
 • Työkalumme on suunniteltu kansainvälisesti tunnustettujen toimijoiden  standardien, kuten International Test Commission (ITC), European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA), ja American Psychological Association (APA), mukaisiksi.
 • Ne on sertifioitu johtavien kansainvälisten laadunvarmistuselinten, kuten Det Norske Veritas (DNV), toimesta ja rekisteröity tarvittaessa paikallisten valvontaelinten vaatimusten mukaan.

Asiakas on toimintamme keskiössä

Tiedämme, että asiakkaamme haluavat luotettavia ja pitäviä arviointeja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä. Testien tulee myös vahvistaa asiakkaan brändimielikuvaa ja hakijan hakukokemusta. Tätä silmälläpitäen kehitämme räätälöitäviä mittareita, kuten tilannearviotestit (Situational Judgement Tests) tai 360° palautekyselyt. Niiden avulla asiakas pystyy viestimään työnkuvasta ja brändistä tai välittämään haluamiaan mielikuvia. Verkkotyökalumme eivät myöskään vääristä tuloksia ja niissä on hankala huijata. Kaikki testimme ja kyselymme voidaan liittää olemassa oleviin ATS/HRIS-järjestelmiin samalla kirjautumisella (SSO), mikä takaa saumattoman ja brändinmukaisen käyttäjäkokemuksen.

Kysy asiantuntijalta: Miten voin mittaria valitessani varmistua, että kriteerien läpinäkyvyys ja tasapuolisuus toteutuvat?

Erittäin tärkeä tekijä diagnostiikkamittaria valitessa on hakijan kohtelu ennen testiä, testin aikana ja sen jälkeen.

Hyvän diagnostiikkamittarin tulisi taata riittävä läpinäkyvyys. Tähän kuuluu, että informatiiviset ja ymmärrettävät ohjeet selvittävät testin taustoja ja sen valvontaa ja säätelyä, kuten aikaraja, ennen testin aloittamista. Lisäksi testissä tulisi olla harjoitustehtäviä, jotka avaavat testin tai kyselyn suoritusperiaatteita. Lisäksi, jos testillä on verkossa reaaliaikaiset valvojat, koulutetun testiohjaajan tulisi selvittää sen toimintaa.

Testiä suoritettaessa tulisi taata, että jokainen tietyn testiosion suorittanut saa asianmukaisen palautteen suorituksestaan (kykytestit) tai oikeat tulokset (kyselylomakkeet) testin jälkeen. Hakijoille tulisi toimittaa vähintään lyhyt kirjallinen palaute (mielellään kuvaileva). Parhaassa tapauksessa hakijat saavat henkilökohtaisen palautteen koulutetulta asiantuntijalta sekä yksityiskohtaisen palauteraportin.

Lisäksi tasapuolisuuden kannalta on tärkeää, että testistä saatavat tulokset eivät systemaattisesti syrji ketään sen perusteella että nämä kuuluvat tiettyyn etniseen tai sosiaalikulttuuriseen ryhmään tai sukupuolen perusteella. Saavutettavuuden kannalta kaikilla hakijoilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua testeihin. Tämä tarkoittaa, muun muassa, että erilaisista vammoista tai rajoitteista kärsiville ihmisille taataan mahdollisuus käyttää testejä joko apuvälineiden tai avustajan auttamana.

Mitkä ovat online-arvioinneille ominaiset laatukriteerit?

Sen lisäksi, että tietokonepohjaiselle  online-arvioinnille on asetettu omat laatukriteerit, on olemassa tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät erityisesti online-pohjaiseen arviointiin. Käytännössä Internetissä toimivien testimenetelmien tulisi olla itsensä selittäviä, vilpinkestäviä, laitteistosta riippumattomia, valmisiin järjestelmiin helposti kytkettäviä sekä helposti saavutettavia. Yksityiskohtaisemmin tämä tarkoittaa:

Itsensä selittävä
Koska online-testit ovat yleensä avoimia, eli valvomattomia, on tärkeää, että ne ovat itsensä selittäviä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että testi tarjoaa hakijalle interaktiivisia esimerkkejä, joiden avulla tämä voi tutustua sen toimintaan. Esimerkkitehtävien tulee myös antaa hakijalle palautetta tämän toiminnasta. Koska online-testeissä ei yleensä ole mahdollisuutta ottaa yhteyttä testin valvojaan, tulisi palautteen olla mahdollisimman yksityiskohtaista.

Vilpinkestävä
Kuten edellä todettiin ovat online-testit yleensä valvomattomia. Siksi tulee varmistaa, että ne ovat vilpinkestäviä. Tästä syystä testeissä ei tulisi olla mallivastauksia, jotka voisivat auttaa hakijaa suorittamaan testin nopeasti ja oikein. Online-testeissä tämä onnistuu luomalla testin kysymykset dynaamisesti sen suorittamisen aikana. Tällöin kahden täysin samanlaisen testin luominen on erittäin epätodennäköistä.

Laiteriippumaton
Monien online-testien ongelma on, että ne on optimoitu tietyille laitteille ja asetuksille (esim. näytön resoluutio, elementtien kokosuhteet), jolloin ne näyttävät sumeilta tai rakeisilta muilla laitekokoonpanoilla. Tämä voidaan välttää käyttämällä vektoroituja kuvaelementtejä, jotka mukautuvat käytetyn näyttölaitteen mukaan. Silloin käytetty laite tai verkkoyhteys eivät vaikuta testin toteuttamiseen.

Saavutettava
Jokaisen online-testin tai –kyselyn tulisi olla säädösten mukaisesti myös erilaisista rajoitteista kärsivien henkilöiden saavutettavissa. Tämä sisältää mm. sen, että näppäimistön ja hiiren lisäksi tarjolla on erilaisia syöttölaitteita (esim. kosketusnäytöt, ohjainlevyt tai erilaiset erityiskäyttöliittymät liikuntarajoitteisille) sekä lukulaitteita (suurennuslasi, zoomaus). Lisäksi testien täyttämiseen voidaan tarvittaessa käyttää avustajaa.

Tiesitkö? Arviointibarometrin tulokset kertovat:

 • Online-arviointi on kasvussa. Viimeisten kahden vuoden aikana kasvu on ollut 18% ja tällä hetkellä 52% kyselyyn osallistuneista yritykstä käyttää online-arviointia, etupäässä rekrytointiin, mutta myös kehitystarpeisiin. Kehittyvät markkinat kasvavat ja saavuttavat kypsien markkinoiden etumatkaa.
 • Arviointien luonne on muuttumassa kautta maailman. Työnantajat haluavat tehdä yhä parempia ja riskittömämpiä valintoja. Mutta yhä enemmän he haluavat ennusteen siitä, ketkä hakijoista ovat vahvoja suoriutujia.
 • Psykometrisen arvioinnin käyttö on kasvussa läpi koko työntekijän elinkaaren, etenkin päällikkötason, asiantuntijoiden, vastavalmistuneiden ja harjoittelijoiden rekrytoinnissa.
 • Kehitys- ja arviointikeskukset (assessment centers), luotettavuuden arviointi, arvokyselyt ja tilannekohtaisen arvioinnin testit (Situational Judgement Tests) ovat nopeimmin kasvavat arviointimenetelmät.