Realististen työkuvausten merkitys

Realistiset työkuvaukset (RJP) ovat potentiaalisille hakijoille erinomainen tapa selvittää sopivatko he yritykseesi tai toimialalle

cut-e:n kehittämä RJP (realistiset työnkuvaukset):

 • tarjoavat interaktiivisen ja hauskan oppimiskokemuksen – älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella
 • kertovat hakijoille näiden sopivuudesta tehtävään ja yritykseen
 • rohkaisevat hakijoita, jotka jakavat yrityskulttuurisi ja arvosi, hakemaan tehtävää

Miksi käyttää realistista työnkuvausta?

Rekrytointi ja palkkaaminen tulee yhä hakijakeskeisemmäksi. Hakijoita kiinnostaa millaisessa työpaikassa ja -kulttuurissa he työskentelevät.

RJP:llä (realistisilla työnkuvauksilla) on useita selkeitä etuja:

 • Ne antavat hakijalle mahdollisuuden nähdä, mitä työtehtävä tai ala pitää sisällään ja voivat sen perusteella tehdä harkitun päätöksen hakemisesta tai hakematta jättämisestä. Näin ollen hakijoilla on realistiset odotukset työstä ja he sopeutuvat todennäköisesti paremmin yritykseesi.
 • Realistinen työnkuvaus vaikuttaa pysyvyyteen (Barrick & Zimmerman). Hakijat joilla on selkeämpi käsitys työstä pysyvät pidempään.
 • RJP säästää sekä sinun että hakijan aikaa ja resursseja. Sen avulla suuri joukko hakijoita voi arvioida itsensä ja päättää hakeako tehtävään. Tapaustutkimukset osoittavat, että realistiset työnkuvaukset lisäävät sopivien hakijoiden määrää.
 • Realistinen työnkuvaus parantaa hakukokemusta. Monilla aloilla potentiaalinen hakija on myös potentiaalinen asiakas. Positiivinen ja hauska kokemus jättää yrityksestäsi hyvän kuvan.

Asiakkaita, jotka käyttävät cut-e:n realistisia työnkuvauksia (RJP)

Miten RJP (realistiset työkuvaukset) toimii?

Potentiaalisille hakijoille esitetään tyypillisiä työskenaarioita ja he saavat vastata, miten toimisivat kyseisessä tilanteessa. Palautteen saa heti ja se on räätälöity vastausten mukaan. Hakijat paitsi oppivat tehtävän jokapäiväisistä haasteista, myös saavat tietää onko työ sellaista, jota he haluaisivat tehdä. Kiinnostuneet jättävät hakemuksen ja yrityksesi on päässyt sitouttamaan heitä jo rekrytoinnin alkuvaiheessa.

Miksi käyttää realistista työnkuvausta?

Rekrytointi ja palkkaaminen tulee yhä hakijakeskeisemmäksi. Hakijoita kiinnostaa millaisessa työpaikassa ja -kulttuurissa he työskentelevät.

RJP:llä (realistisilla työnkuvauksilla) on useita selkeitä etuja:

 • Ne antavat hakijalle mahdollisuuden nähdä, mitä työtehtävä tai ala pitää sisällään ja voivat sen perusteella tehdä harkitun päätöksen hakemisesta tai hakematta jättämisestä. Näin ollen hakijoilla on realistiset odotukset työstä ja he sopeutuvat todennäköisesti paremmin yritykseesi.
 • Realistinen työnkuvaus vaikuttaa pysyvyyteen (Barrick & Zimmerman). Hakijat joilla on selkeämpi käsitys työstä pysyvät pidempään.
 • RJP säästää sekä sinun että hakijan aikaa ja resursseja. Sen avulla suuri joukko hakijoita voi arvioida itsensä ja päättää hakeako tehtävään. Tapaustutkimukset osoittavat, että realistiset työnkuvaukset lisäävät sopivien hakijoiden määrää.
 • Realistinen työnkuvaus parantaa hakukokemusta. Monilla aloilla potentiaalinen hakija on myös potentiaalinen asiakas. Positiivinen ja hauska kokemus jättää yrityksestäsi hyvän kuvan.

Realististen työnkuvausten kehittäminen cut:ellä

Realististen työnkuvausten kehittäminen vaatii arviointisuunnittelijan ja yrityksen tiivistä yhteistyötä. Vaatii taitoa ja asiantuntemusta kiteyttää juuri ne  työtehtävän ja yrityskulttuurin ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka houkuttelevat oikeanlaisia ihmisiä. Vielä vaikeampi on tehdä niistä hauska ja kiinnostava kyselysarja joka tarjoaa välittömän ja rehellisen palautteen.

Vaihe 1 - Kattava tehtäväanalyysi: Autamme sinua tunnistamaan, mikä tehtävässä on tärkeää ja mitä ominaisuuksia siinä pärjäämiseen tarvitaan. Se onnistuu tekemällä yhteistyötä nykyisten työntekijöiden kanssa, kyselemällä johtajilta suorituskykyarvioista ja keskustelemalla muiden sidosryhmien kanssa. Lopullinen tavoite on selvittää mitkä skenaariot ovat tehtävälle tyypillisiä ja mitä käyttäytymismalleja ja taitoja se vaatii.

Vaihe 2 - Realististen työnkuvaustehtävien laatiminen: Laadimme, testaamme, muokkaamme ja uudelleentestaamme kysymykset saamiemme tietojen ja skenaarioiden pohjalta, jotta niistä saataisiin mahdollisimman realistisia toimialallenne.

Vaihe 3 - Realististen työkuvausten kokeilu yrityksessä ja toimialalla työskentelevien parissa: Hyväksyntä saavutetaan vain tosielämän testauksen kautta. Testauksen tekevät ne, jotka tuntevat tehtävän parhaiten.

Vaihe 4 - RJP-alustan suunnittelu: Sisältöä tukevan teknologian on oltava huippuluokkaa, mobiiliystävällistä ja näyttävää. Luonnollisesti yritysilmeesi näkyy testissä ja sen käyttökokemus vastaa muuta materiaaliasi: kieli, kuvat ja logo. cut-e:llä on paljon kokemusta ja taitoa muokata testeistä halutunlaisia lyhyessäkin ajassa.

Vaihe 5 - RJP-testin integroiminen tietojärjestelmääsi: Teknologiamme liittäminen julkaisu- ja HR-järjestelmääsi on yksi erityisosaamisalueistamme. Lue lisää integrointiosaamisestamme.

Vaihe 6 - Jätä RJP-testisi cut-e:n hoidettavaksi ja ylläpidettäväksi: Haluat varmasti, että testisi on aina  potentiaalisten hakijoiden löydettävissä ja päivitetty vastaamaan tekniikan kehitystä. Me pidämme siitä huolen puolestasi.

Kehitysprosessi

Realistinen työnkuvaus – yksityiskohtainen aikajana

easyJet otti käyttöön realistiset työkuvaukset (RJP)

easyJet RJP:n kehityksessä oli useita tavoitteita:

 • edistää easyJetin yrityskuvaa
 • tarjota houkutteleva ja hallittu hakukokemus
 • hallita hakemuksia

easyJet halusi luoda positiivisen hakukokemuksen kaikille osallistujille, joten he antavat hakijoille välittömän palautteen sekä mielenkiintoista tietoa työnkuvasta ja päivittäisestä työstä. Se on tärkeää, sillä jokainen realistisia työkuvauksia (RJP) käyttävä on potentiaalinen asiakas. Tarjoamalla rehellistä tietoa matkustamohenkilökunnan työstä ja sen päivittäisistä haasteista, easyJet pystyy hallitsemaan hakemusten määrää. Mitatulla ajanjaksolla 66 259 ihmistä täytti RJP:t ja 25 931 lähetti easyJetille hakemuksen. Kiitos RJP:iden, hakijoilla oli näkemys siitä mitä työnkuva sisälsi ja mikä heitä työssä kiinnosti.

du otti käyttöön realistiset työnkuvaukset (RJP)

du on Dubailainen monikansallinen yhtiö, joka on ylpeä työntekijöidensä monikulttuurisuudesta. Korostaakseen tätä du päätti ottaa HR-markkinoinnissaan käyttöön realistiset työkuvaukset. Testin seitsemän kohtaa täyttämällä kandidaatit saavat tuntumaa du:n arvoihin ja yritysfilosofiaan. Interaktiivinen testi auttaa yritystä kertomaan erilaisista eduista, jotka tulevia työntekijöitä odottavat. du kehitti yhdessä cut-e:n kanssa testin, joka esittelee yhtiön positiivista lähestymistapaa tavalla, joka kannustaa sen levittämistä viraalisti ja samalla esittelee Dubaita taloudellisena keskuksena.

flydubai käyttää realistisia työkuvauksia

flydubai tarjoaa realistisia työkuvauksia (RJP) tietovisan muodossa matkustamohenkilökunnan työstä kiinnostuneille. Tietovisa on suunniteltu helposti käytettäväksi ja se auttaa hakijoita selvittämään onko flydubai heille sopiva työnantaja antamalla näkökulmaa matkustamohenkilökunnan työhön.

RJP antaa näkökulman, jonka tarkoitus on:

 • esitellä matkustamohenkilökunnan työtä ja näyttää mitä kaikkea se sisältää
 • sopia nykysukupolvelle ja olla heille houkutteleva
 • herättää potentiaalisten työntekijöiden kiinnostus jo varhain

Sunglass Hut: pääsyyt realististen työkuvausten käyttöön

Pääsyyt Sunglass Hutille suunnitella ja käyttää RJP:itä olivat:

 • Esitellä Sunglass Hutin tarinaa ja brändikokemusta
 • Linjata odotukset työstä todellisuuden kanssa
 • Hallita hakemusten määrää ja hakijakokemusta

Realistinen työkuvaus suunniteltiin ja toteutettiin Sunglass Hutin työnhakuportaaliin auttamaan hakijoita päättämään, haluavatko he osallistua hakuprosessiin ja työskennellä yhtiössä. Testi tarjoaa palautetta sitä mukaa kun hakija etenee tehtävissä. Jos hakija pärjää hyvin, kannustaa testi tätä jättämään hakemuksen, jos palaute ei ole niin hyvää hakijat ehkä harkitsevat vielä toisen kerran ennen hakemista.

Mitä mieltä Sunglass Hut on cut-e:sta?

"Haluamme hakijoita, jotka jakavat näkemyksemme myynnistä ja työstä ja omistautuvat brändillemme. Siksi on tärkeää, että he pääsevät kokemaan sen jo varhain."

Scott Schroeder, rekrytointijohtaja, Luxottica Retail Australia

Tiesitkö? Arviointibarometrin tulokset kertovat:

 • Hakua edeltävä testaus on kasvava trendi, kun yhä useampi työnantaja käyttää realistisia työnkuvauksia (RJP) ja tilannearviotestejä (STJ) houkuttelemaan hakijoita.
 • Realistiset työnkuvaukset ja tilannearviotestit otettiin mukaan vuoden 2016 kyselyyn (22% ja 54% käyttöaste)

Assessment Product Finder

Etsi yli 40 arviointimenetelmän joukosta tarpeisiisi sopivin testi tai kyselylomake.
Etsi
Aihe
Instrument