cut-e tarjoaa innovatiivisia, lyhyitä ja tarkkoja verkkosoveltuvuustestejä

Tutkimus on jo pitkään osoittanut, että soveltuvuustestit ennakoivat vahvasti pitkän tähtäimen ammatillista menestystä. Mikään muu työkalu ei tarjoa yhtä paljon lisäarvoa HR-päätöksiin suhteessa käytettyyn aikaan ja vaivaan.

Kaikki cut-e:n kehittämät scales-kykytestit on laadittu siten, että ne voidaan suorittaa ilman valvojan läsnäoloa. Siksi testejä voi käyttää paitsi diagnostiikkaan, myös verkkorekrytointiin ja -valintaan.

cut-e:n kykytestien ominaisuudet tekevät niistä hakijaystävällisiä ja luotettavia

Kaikissa scales-soveltuvuustesteissä on seuraavat ominaisuudet:

 • Interaktiiviset esimerkkitehtävät, jotka opettavat testin suorittamisen.
 • Satunnaistehtävät huijaamisen estämiseksi. (Ainutlaatuinen teknologia luo tehtävätietokannasta jokaiselle hakijalle henkilökohtaisen testin, minkä ansiosta huijaaminen tai ulkoaopettelu on mahdotonta. Myös testin toistamisesta syntyvä oppimisvaikutus on laajan tehtävämäärän ansiosta lähes olematon).
 • Laitteistoriippumattomuus vektorigrafiikan ansiosta. Tehtävät mukautetaan käytettävän päätelaitteen mukaan (resoluutio, mittasuhteet), joten laitteiston tai nettiyhteyden laatu eivät vaikuta testin suorittamiseen.
 • Laaja kielituki. Jotta hakijoiden tasavertaisuus ja suoritusten vertailtavuus olisi taattu, on testit ja työkalut käännetty useimmille kielille.
 • Luotettavat testitulokset maksimissaan viidessätoista minuutissa.
 • Tieteellisesti pitävät tulokset. Testien toimivuus on taattu jatkuvan standardisoinnin ja tieteellisen tutkimuksen kautta. Teemme yhteistyötä useiden yritysten ja korkeakoulujen kanssa.
 • Sertifiointi. Den Norske Veritas on sertifioinut testit kansainvälisen testikomission (International Test Commission) vaatimusten mukaisiksi.
 • Integroitavuus. Testit voidaan yhdistää saumattomasti olemassoleviin työnkulkujärjestelmiin.
 • Esteettömyys. Testit on suunniteltu tasavertaisuussäädösten mukaisesti takaamaan esteetön tietotekninen käytettävyys.

Uusi opas kertoo parhaat käytännöt työnhakijoiden uudelleentestaamiseen

cut-e:n ohjeet hakijoiden uudelleentestaamiseen selvittävät milloin testaaminen on asianmukaista, mitä tulisi testata ja miten se tulisi tehdä. Lisäksi niistä selviää, miten testejä tulisi tulkita ja miten kandidaattien kanssa viestitään tehokkaasti. Hakijat eivät todennäköisesti yritä huijata testissä, jos hakuprosessissa tehdään selväksi, että sen aikana tehdään valvottuja uusintatestejä," tohtori Lochner kertoo.

Tutkimus tukee testien kehitystä

cut-e työskentelee useiden korkeakoulujen kanssa ja tukee niissä oppilaiden toteuttamaa tutkimusta. Sillä on myös oma kansainvälinen tutkimusyksikkö, joka tutkii, ylläpitää ja kehittää verkkoarviointejamme jatkuvasti.

Esimerkki: cut-en konsultti Nina Geller tutki lopputyössään huijauksen vaikutuksia verkkoarviointiin. "Kun organisaatiot käyttävät rekrytointiinsa yhä useammin verkkotestausta, houkuttelee se hakijoita yrittämään testitilanteen manipulointia ja etsimään tapoja huijata.  Olemme tarkkailleet erityisesti lähimuistitestiä scales stm ja vaikutuksia sen testituloksiin." Testikehitykseen syötetyt tulokset auttavat meitä kehittämään testeistämme entistä huijausvarmempia.

cut-e kykytestien käyttö

Joko cut-e tai asiakkaat itse voivat hallita prosesseja. Työkaluissa on paljon erilaisia toimintoja projektien ja hakijoiden syöttöön, sähköpostiviestien lähetykseen tai raporttien luomiseen.

Tulokset voidaan hakea verkosta selkeinä profiilikuvaajina. Vaihtoehtoisesti järjestelmä luo sanallisen  testiraportin.

Järjestelmä, testit ja raportit ovat saatavana useilla kielillä. Lisäksi muita kieliversioita on saatavana pyynnöstä. Kansainvälisiä ja paikallisia normistoja ja käännöksiä päivitetään jatkuvasti.

Mitkä ovat mukautuvan testauksen edut?

Mukautuva testaus tarjoaa runsaasti etuja verrattuna perinteiseen, klassiseen testausteoriaan perustuvaan testaukseen. Tohtori Katharina Lochner, cut-e:n tutkimusjohtaja kertoo, miten mukautuva testaus toimii.

Mitä on mukautuva testaus?
Lochner: "Mukautuvassa testauksessa testi tai kysely muuttuu hakijan antamien vastausten mukaan. Arvioimme kognitiivisia kykyjä, kuten numeropohjaista logiikkaa tai keskittymistä. Tällöin hakijoille tarjotaan automaattisesti tehtäviä, jotka antavat meillä mahdollisimman paljon tietoa. Pyrimme selvittämään kyselylomakkeen avulla jotain hakijan persoonasta, taidoista, motiiveista tai arvoista ja arvioimaan mitkä näistä ominaisuuksista ovat vahvampia kuin toiset. Se onnistuu vertailemalla esiin nousseita ominaisuuksia. Mukautuvan kyselyn ansiosta meidän ei tarvitse vertailla jokaista asiaa keskenään, vaan voimme keskittyä vain niihin, jotka vastaavat toisiaan."

Mitä etuja mukautuvalla testauksella on?
Lochner: "Testissä hakijan ei tarvitse suorittaa tehtäviä, jotka ovat hänelle liian helppoja tai liian vaikeita. Se lyhentää suoritusaikaa. Toisaalta hakija ei kyllästy tehtäviin, jotka ovat hänelle liian helppoja eikä masennu liian vaikeista tehtävistä. Myös kyselylomakkeen käytössä näkyy samanlaisia ilmiöitä: se, että hakijan ei tarvitse käsitellä merkityksettömiä väittämiä, lyhentää käsittelyaikaa huomattavasti. Tämä on paitsi miellyttävää hakijoille, myös hyödyttää yritystä, johon he ovat hakemassa. Tutkimukset osoittavat, että jos kyselylomakkeen täyttäminen vie yli 20 minuuttia, jää se monelta kesken. Suuri osa keskeyttäneistä on vieläpä niitä hyviä hakijoita, joista yritys on kiinnostunut. Siksi heitä ei tulisi laittaa täyttämään pitkiä testejä, koska he ovat potentiaalista rekrytointimateriaalia myös kilpailijoille."

"Toinen hyvä puoli on, että mukautuvat menetelmät tekevät testeistä ja kyselyistä turvallisempia ja varmempia. Jokainen suorituskerta on erilainen – testissä kysytään eri kysymykset tai tehtävät. Siksi hakijoiden on mahdotonta saada vastauksia etukäteen, joten huijaaminen hakuprosessissa ei onnistu."

Onko mukautuvassa testauksessa jotain haittapuolia?
Lochner: "Selkeiden etujen kääntöpuolena mukautuvien testien ja kyselyiden kehittäminen vie enemmän vaivaa ja rahaa. Testaukseen tarvitaan laaja tehtävätietokanta ja niiden luotettavuuden varmistamiseksi vaaditaan runsaasti otoksia, mikä sekin kysyy resursseja. Mukautuvan testin kokoaminen on kannattavaa ainoastaan, jos tehtävään odotetaan riittävästi hakijoita. Lisäksi tulosten käsittely pitää yleensä tehdä sähköisesti. Ennen kuin tietokoneet yleistyivät testauksessa, mukautuvia testejä kokeiltiin toteuttaa kynällä ja paperilla, mutta se osoittautui vaivalloiseksi ja ajoittain jopa mahdottomaksi.

Hakijoille mukautuva testaus merkitsee sitä, että tehtävissä ei ole enää mahdollista palata takaisin muuttamaan vastauksia. Kerran annetut vastaukset ovat pysyviä. Lisäksi tehtävät käsitellään yksi kerrallaan. Mitään kysymyksistä ei voi myöskään ohittaa. Kaikki tämä saattaa aiheuttaa testin täyttäjissä stressiä. Lisäksi kaikki testit ovat erilaisia, eikä hakijoilla ole identtisiä kyselylomakkeita, kuten perinteisissä testeissä, joissa kaikki täyttävät samat tehtävät."

Onko olemassa helppoa tapaa yhdistää hakijan ominaisuudet minkä tahansa työn vaatimuksiin?

The Occupational Information Network (O*NET) on verkkotietokanta, joka sisältää vahvistettua tietoa sadoista eri ammateista, mukaan luettuna tiedot, taidot, kyvyt ja koulutustaso, jota eritehtävissä tarvitaan. Se on paras referenssilähde rekrytointiin kautta maailman.

Me cut-e:llä olemme kehittäneet cut-e työnhaun, joka on yhteydessä O*NET-tietokantaan. Sen avulla voit hakea tietoa mistä tahansa työtehtävästä. Esimerkiksi haulla "psyk" saat listauksen mahdollisista eri tehtävistä, kuten kliininen psykologi, psykiatri tai psykiatrinen teknikko. Voit sitten klikata haluamaasi tehtävää nähdäksesi lisätietoa kyseisestä työstä. tiedot tulevat suoraan O*NET-tietokannasta ja ne sisältävät muun muassa tehtävän toimenkuvan ja tyypillisen palkkatason. Olemme myös analysoineet jokaisen tehtävän vaatimukset ja luoneet listan sopivista testeistämme, joita voitte käyttää hakijoiden arvioimiseen.

Yleensä ennen arviointitestin käyttöä on tapana tehdä esitarkistus, joka varmistaa että valittu testi vastaa haettavan tehtävän vaatimuksia (sisällön varmistus) ja että se mittaa haluttuja ominaisuuksia rakenteen varmistus).

Voi olla haastavaa tehdä nämä esitarkastukset joka tehtävän kohdalla. Koska O*NET-tietokanta kuitenkin näyttää kussakin tehtävässä vaadittavat ominaisuudet, voit nopeuttaa käsittelyä ohittamalla tarkistukset, koska käyttämäsi testit on varmistettu näiden ominaisuuksien ja vaatimusten osalta jo aiemmin. Tätä kutsutaan keinotekoiseksi varmistukseksi ja sitä pidetään joissain maissa riittävänä esitarkistuksena ja varmistuksena. Toisissa maissa, kuten USAssa tai Iso-Britanniassa, vaaditaan testauksen jälkeen varmistusta, jonka avulla varmistetaan sen ennustavan haluttuja asioita (kriteerien varmistus).

Meillä cut-e:llä on 30 erilaista scales-kykytestiä, jotka kattavat sekä verbaaliset että numeeriset kyvyt, abstraktit loogiset kyvyt, erityisosaamisen ja täsmälliset kognitiiviset kyvyt, kuten reaktionopeus, multitasking ja lähimuisti.

Voit yhdistellä testejämme missä tahansa työssä tarvittavan erityisosaamisen tai taitojen ja kykyjen arvioimiseksi. Sen sijaan, että sinun tarvitsisi käydä läpi erillinen raportti joka kykytestistä, saat yhden luotettavan raportin, joka antaa jokaiselle kandidaatille sopivuuskertoimen tiettyyn rooliin. Tämä mahdollistaa parhaiden kandidaattien entistä helpomman ja nopeamman valinnan.

Miten estät petokset ja varmistat että tulokset ovat oikealta hakijalta?

Sinun on tehtävä hakijoiden kanssa "rehellisyyssopimus". Tee selväksi, että heidät testataan uudelleen haastattelun yhteydessä ja että kaikki merkittävät eroavaisuudet selvitetään.

Vieläkin tärkeämpää on varmistaa, että testisi ovat vakaita ja että niissä huijaaminen on mahdotonta. Se onnistuu käyttämällä esimerkiksi tehtävien generointia tai mukautuvaa testausta, mutta myös suunnittelemalla tehtävät siten että niitä on vaikea manipuloida. Me cut-e:llä olemme suunnitelleet mittaustyökalumme käytettäväksi verkossa ilman valvontaa siitä lähtökohdasta, että ne ovat mahdollisimman huijausvarmoja.

Kysy asiantuntijalta: Miten verkkosoveltuvuustestit voidaan kehittää huijausvarmoiksi?

Ihmiset ovat usein varautuneita verkkoarviointia kohtaan, etenkin kun se tehdään valvomatta. Verkkopsykometrian ammattilaisena cut-e saa jatkuvasti vastatakseen kysymyksiä tästä aiheesta. Olemmekin koonneet yhteen joitain yleisimpiä kysymyksiä.

Vastaajan henkilöllisyys – kuka täyttää arvioinnin?
Verkkoarviointia käyttävät yritykset ovat usein huolestuneita siitä, tekevätkö hakijat arvioinnit itsenäisesti vai onko heillä apua parempien tulosten saamiseksi. Mistä tietää, onko testin tehnyt henkilö oikeasti hakija itse ja onko hän toiminut yksin?

Verkkotestien käyttö on tehokkainta, kun valitaan hakijoita suuresta joukosta. Verkkotestien tarkoitus on karsia epäsopivat hakijat testitulosten perusteella (negatiivinen valinta). Hakijat, jotka pärjäävät hyvin verkkotestissä, kutsutaan haastatteluun tai jatkotesteihin. Heidät voidaan – ja tulisi – testata uudelleen paikan päällä (uusintatesti) muiden kykytestien ohessa. Jos tässä vaiheessa tulokset ovat  aiempaa heikompia, on todennäköistä että verkkotestauksessa on ollut epäselvyyksiä.

Helppo tapa ehkäistä huijausta on kertoa uudelleentestausprosessista ennen verkkotestauksen aloittamista. Tämä yleensä poistaa ongelman. Käytännön kokemukset osoittavat, että sijaisten tai avun käyttö ei ole ongelma, kun näin toimitaan.

Testeihin harjoittelu – voivatko hakijat harjoitella?
Kognitiivisia kykyjä voi harjoittaa. Siksi verkkotesteissä suoriutumista voi parantaa, tai niin ainakin oletetaan.

Vaikka tämä vaikuttaa todenmukaiselta, se ei juurikaan vaikuta valintaprosesseihin, koska testien harjoittelun pitäisi olla pitkäaikaista, jotta sillä olisi merkitystä niissä suoriutumiseen.

Esimerkki: Kuvittele, että hakisit pitkänmatkan juoksijaa. Löytääksesi parhaan juoksijan vertailet luonnollisesti heidän aikojaan. Jos hakija harjoittelee intensiivisesti päivää ennen testiä, on harjoittelun merkitys vähäinen tai jopa negatiivinen. Jos taas harjoittelua kestää puoli vuotta ennen testiä, on vaikutus huomattava ja hakija tulee valituksi. Harjoittelun myötä hän on parantanut ominaisuuksiaan ja tullut paremmaksi juoksijaksi. Samoin toimii kognitiivinen harjoittelu.

Esimerkkiratkaisut – eikö testien vastauksia jaeta verkossa?
Tavanomaisten testien kohdalla esimerkkivastauksien löytyminen verkossa on todellinen ongelma. Tästä syystä on varottava tekemästä testeistä staattisia. On ensisijaisen tärkeää, että testeistä on olemassa useita erilaisia versioita, jotka ottavat tehtävät laajasta tietokannasta tai tehtävägeneraattorista. Tällä tavoin jokainen hakija saa yksilöllisen testin, joka koostuu valituista ja keskenään vertailtavista tehtävistä. Kun tehtävätietokannasta voidaan koota lukemattomia erilaisia testiversioita, ei esimerkkivastauksilla ole enää merkitystä.  Ja kun tehtäville on määritetty vaikeusaste, voidaan varmistaa että vaikeustaso pysyy yhdenmukaisena kaikille hakijoille.

Työkalut – voiko niitä käyttää huijaukseen?
Entä laskinten tai muiden työkalujen käyttö? Voiko niillä saada etua testeissä?

Haaste on testien laatimisessa. Testiharjoitusten tulee olla sellaisia, että työkalujen käyttö ei auta niissä millään tavoin. Jos esimerkiksi ollaan laatimassa testiä, joka mittaa laskutaitoa, sen tulisi olla sellainen, ettei laskimesta ole hyötyä. Hakijoita voidaan esimerkiksi pyytää täyttämään kaavan tyhjät kohdat tai lisäämään oikeat matemaattiset symbolit paikoilleen. Tämä vaatii loogista ajattelua, eikä ole pelkkä mekaaninen tehtävä. Vaihtoehtoisesti ohjeissa voidaan sallia laskimen käyttö, mutta silloin testi mittaa jokseenkin eri taitoja.

Yhteenveto scales kyky- ja taitotesteistä

Numeeriset kyvyt

 • scales eql - Laskutaito

  Tämä testi mittaa peruslaskutaitoa. Jokainen testin tehtävä sisältää yhtälön, jossa on aukkoja sekä annettu vastaus. Tehtävänä on täyttää aukot käyttäen numeroita niin, että annettu vastaus on oikein.

 • scales numerical (consumer) - Numeerinen Päättelykyky

  Tämä testi mittaa kykyä tehdä johtopäätöksiä monimutkaisen numeerisen tiedon perusteella, joka on esitetty taulukoissa ja kaavioissa. Testissä käsitellään tietoa ympäristössä, joka vastaa modernia toimisto-ohjelmistoa.

 • scales numerical (finance) - Numeerinen Päättelykyky

  Tämä testi mittaa kykyä tehdä johtopäätöksiä monimutkaisen numeerisen tiedon perusteella, joka on esitetty taulukoissa ja kaavioissa. Testissä käsitellään tietoa ympäristössä, joka vastaa modernia toimisto-ohjelmistoa.

 • scales numerical (industry) - Numeerinen Päättelykyky

  Tämä testi mittaa kykyä tehdä johtopäätöksiä monimutkaisen numeerisen tiedon perusteella, joka on esitetty taulukoissa ja kaavioissa. Testissä käsitellään tietoa ympäristössä, joka vastaa modernia toimisto-ohjelmistoa.

 • scales numerical (perustaso) - Numeerinen Päättelykyky

  Tämä testi mittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa numeerista tietoa, joka esitetään taulukoissa, kuvaajissa tai diagrammeissa. Tehtävänä on vastata erilaisiin kysymyksiin annetun tiedon pohjalta. Testi perustuu yrityscase esimerkkiin.

 • Situational Judgement Test – tilannearvioinnin testi

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Verbaaliset kyvyt

 • scales verbal (admin) - Verbaalinen Päättelykyky

  Tämä testi mittaa kykyä löytää ja käyttää perustasoista kielellistä tietoa artikkeleista, listoista ja käyttöohjeista. Testi perustuu yrityscase esimerkkiin.

 • scales verbal (consumer) - Verbaalinen Päättelykyky

  Testi mittaa kykyä analysoida ja arvioida kirjallista tietoa. Testissä käsitellään tietoa ympäristössä, joka vastaa modernia toimisto-ohjelmistoa.

 • scales verbal (finance) - Verbaalinen Päättelykyky

  Testi mittaa kykyä analysoida ja arvioida kirjallista tietoa. Testissä käsitellään tietoa ympäristössä, joka vastaa modernia toimisto-ohjelmistoa.

 • scales verbal (industry) - Verbaalinen Päättelykyky

  Testi mittaa kykyä analysoida ja arvioida kirjallista tietoa. Testissä käsitellään tietoa ympäristössä, joka vastaa modernia toimisto-ohjelmistoa.

 • scales verbal (instruct) - Yksinkertaisten Ohjeiden Ymmärrys

  Tämä testi mittaa kykyä ymmärtää lyhyitä tekstejä ja arvioida informaatiota. Tehtävänä on arvioida - niin nopeasti kuin mahdollista - viittaako väittämä viestiin ja onko se oikein vai väärin. Tekstit ovat yksinkertaisia ohjeita tai käyttöohjeita.

 • Situational Judgement Test – tilannearvioinnin testi

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Abstraktit loogiset päättelykyvyt

 • scales cls - Induktiivinen Päättelykyky

  Tämä testi mittaa induktiivista loogista päättelykykyä. Tehtävänä on löytää säännöt ja keskinäiset suhteet, jotka yhdistävät kaksi erillistä kategoriaa. Havaittuja riippuvuuksia tulee käyttää asetettaessa uusia listoja sopiviin kategorioihin.

 • scales clx - Inductive-logical Reasoning

  What does this assessment measure?

  Inductive logical reasoning

  What is the task?

  The test-taker is presented with two different categories of tables. In this test the task is to find out rules and relationships within a given pattern and to apply these rules to other patterns.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales ix - Induktiivinen Päättelykyky

  Tämä testi mittaa loogista päättelykykyä. Tehtävänä on havaita kuvioiden välinen sääntö ja löytää kuvio joka ei sovi tähän sääntöön.

 • scales lst - Deduktiivinen Päättelykyky

  Tämä testi mittaa deduktiivista päättelykykyä. Testi perustuu ruudukkoon, joka sisältää useita eri kuvioita. Yksi ruutu on merkitty kysymysmerkillä. Jokainen objekti esiintyy vain kerran yhtä riviä ja yhtä saraketta kohden. Tehtävänä on selvittää minkä objektin tulisi olla ruudussa, joka on merkitty kysymysmerkillä

 • scales sx - Deduktiivinen Päättelykyky

  Tämä testi mittaa deduktiivista loogista päättelykykyä. Tehtävänä on tunnistaa oikea numerosarja, jotta saadaan tietty vastaus. Jokainen testi luodaan yksilöllisesti testiä tehtäessä osiogeneraattoreilla. Tämä estää vilppiyritykset, joka on tärkeää kun testi tehdään ilman valvontaa.

 • Situational Judgement Test – tilannearvioinnin testi

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Erityiset kognitiiviset kyvyt

 • scales blo - Työmuisti

  Tämä testi mittaa ultralyhyttä muistia ja sensorista muistia. Tehtävänä on nopeasti päättää onko kuva samanlainen kuin viimeistä edellinen näytetty kuva.

 • scales clues - Tiedonkäsittely

  Tämä testi mittaa tiedonkäsittelykykyä postikoriharjoituksen muodossa. Tehtävänä on toimia projektipäällikön sijaisena ja olla vastuussa hänen sähköposti-tilistään. Testissä käsitellään tietoa ympäristössä, joka vastaa modernia toimisto-ohjelmistoa. Sähköpostiin saapuu uusia viestejä testiä tehdessä.

 • scales cmo - Tarkkaavaisuus

  Tämä testi mittaa tarkkailukykyä. Tehtävänä on tunnistaa nopeasti liikkuvien kohteiden määrä.

 • scales e3+ - Keskittymiskyky

  E3+ mittaa keskittymiskykyä. Tehtävänä on reagoida eri osioihin ohjeiden mukaisella tavalla niin nopeasti kuin mahdollista. Jokainen testi on generoitu ajonaikaisesti. Tämä estää vilppiyritykset, joka on tärkeää kun testi tehdään ilman valvontaa.

 • scales lct - Oppimiskyky

  Tämä testi mittaa kykyä muistaa nopeasti näytettyjä kuvia oikeassa järjestyksessä. Testi sisältää useita eri osioita, joten se mittaa myös oppimiskykyä.

 • scales mem (shipping) - Spatial Memory

  What does this assessment measure?

  Spatial memory

  What is the task?

  The test taker is required to memorise sea marks and their position. High scores indicate good perceptual abilities and a good short term memory.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mem - Spatiaalinen Muisti

  The task of this test is to memorise traffic signs and their position. Therefore, the test assesses retentivity. High scores indicate good perceptual abilities and a good short term memory.  

 • scales mt (cc) – moniajokyky

  Mitä tämä testi mittaa?

  Moniajokykyä eli kykyä tehdä useaa asiaa samanaikaisesti.

  Mikä on tehtävä?

  Testattavalle esitetään kolme eri tehtävää, jotka hänen täytyy tehdä samanaikaisesti. Näihin tehtäviin kuuluu suuntanumeron tarkistaminen saapuvista puheluista sekä kohdennetut lasku- ja tarkistustehtävät. Vastauksista annetaan välitön palaute ja tehtävissä on porrastettu vaikeusaste. Tehtävät luodaan tehtävägeneraattorin avulla testin aikana. Tämä auttaa estämään huijaamista, sillä testi on erilainen jokaiselle testattavalle, mikä on valvomattomassa, internetpohjaisessa testauksessa erityisen tärkeää.

 • scales mt (drv) - moniajokyky

  What does this assessment measure?

  Ability to multi-task

  What is the task?

  The test taker is presented with three different tasks and is required to work through these simultaneously. These tasks include responding to a signal under time pressure, focused calculation and focused checking. Immediate feedback is given regarding their answer and the test includes graduated difficulty levels.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales nav - Sense of Direction

  The task of this test is to determine which direction a vehicle is heading in after various driving manoevres. Therefore, the test assesses sense of orientation. High scores indicate the ability to maintain spatial orientation even after many changes of direction, for example while driving a car.

 • scales ndb - Spatiaalinen Kyvykkyys

  Tämä testi mittaa tilan hahmotuskykyä ja suuntavaistoa. Tehtävänä on osoittaa koneen asema ja kurssi suhteessa merkkiin käyttäen gyrokompassia ja radiokompassia.

 • scales rt - Reaktionopeus

  Tämä testi mittaa reaktiokykyä ja -nopeutta. Tehtävänä on reagoida niin nopeasti kuin mahdollista silloin kun kaksi objektia on näytöllä päällekkäin.

 • scales spc - Spatiaalinen Päättelykyky

  Tämä testi mittaa visuaalista päättelykykyä sekä spatiaalista kyvykkyyttä. Tehtävänä on löytää virheet kuviosarjan peilikuvasta. Peilikuvaa voi kääntää, peilata tai kääntää ja peilata.

 • scales spr - Spatiaalinen Päättelykyky

  Tämä testi mittaa spatiaalista päättelykykyä. Tehtävä sisältää geometrisiä kuvioita merkityillä alueilla. Tehtävänä on luoda kaava, joka taitettaessa muodostaa mallissa näytetyn geometrisen kuvion.

 • Situational Judgement Test – tilannearvioinnin testi

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Taidot

 • scales lt-d - Kielitaito (Saksa)

  Tämä testi mittaa saksan kielen taitoa kolmesta näkökulmasta, jotka ovat: sujuvuus, sanasto sekä kirjoitusasu. Testi mukautuu arvioitavan kielitason mukaan ja sisältää sekä nopeuden että tarkkuuden mittauksen.

 • scales lt-e - Kielitaito (Englanti)

  Tämä testi mittaa englannin kielen taitoa kolmesta näkökulmasta, jotka ovat: sujuvuus, sanasto sekä kirjoitusasu. Testi mukautuu arvioitavan kielitason mukaan ja sisältää sekä nopeuden että tarkkuuden mittauksen.

 • scales lt-se - Kielitaito (Ruotsi)

  Tämä testi mittaa ruotsin kielen taitoa kolmesta näkökulmasta, jotka ovat: sujuvuus, sanasto sekä kirjoitusasu.

 • scales mtu - Mekaaninen Päättelykyky

  Tämä testi mittaa useiden mekaanisten-, ja teknisten aiheiden ymmärrystä.

 • scales tmt - Soveltava Laskutaito

  Tämä testi mittaa laskutaitoa neljästä näkökulmasta: kappaleiden kääntäminen, kolmen sääntö, prosenttilaskut sekä alueiden ja tilojen laskeminen.

 • Situational Judgement Test – tilannearvioinnin testi

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Persoonallisuus

 • ADEPT-15 - Work-related Behaviour

  What does this assessment measure?

  Identifies one’s work-based preferences, work styles, and personality traits.

  What is the task?

  The test taker is presented with five pairs of statements per page and needs to indicate the extent to which he or she agrees with more. The questionnaire is based on 15 scales and has been developed using adaptive techniques. This means that statements are presented together based on the responses to earlier items by the test taker.

   

 • Realistinen työhön tutustuminen

  What does this assessment measure?

  Realistic Job Previews (RJPs) assess the suitability of potential job applicants for an organisation or industry by providing an insight into the specific role, company or sector. The potential applicant learns about the day-to-day challenges and tasks of the role and discovers the strength of fit between the job and him or herself.

  What is the task?

  The potential applicant is presented with typical on-the-job scenarios and asked: What would you do in this situation?  Feedback is provided immediately, and tailored to the responses given by the individual.

 • shapes (basic) - Työkäyttäytyminen

  Tämä kysely on suunniteltu kaupallisen sekä teknisen alan käyttöön. Se on adaptoituva kysely, joka antaa hyvän perustan opiskelijoiden, asiantuntijoiden sekä palveluammattilaisten valitsemiseen.

 • shapes (executive) - Työkäyttäytyminen

  Huomattavasti muutettu ja laajennettu versio shapes management kyselystä.

 • shapes (expert) - Työkäyttäytyminen

  Ei mittaa johtamiskäyttäytymistä tai -potentiaalia. Tämä kysely on muunnos versio shapes management kyselystä.

 • shapes (graduate) - Työkäyttäytyminen

  Suorittaakseen tämän kyselyn ei tarvitse olla kokemusta johtotehtävistä. Kysely on mukautettu ja lyhennetty versio shapes management kyselystä.

 • shapes (management) - Työkäyttäytyminen

  Tämä kysely mittaa erityisesti johdon käyttäytymistä/potentiaalia.

 • shapes (sales) - Työkäyttäytyminen

  Huomattavasti muutettu versio shapes management versiosta (sisältää lisättyjä skaaloja). Tämä kysely on sopiva myös kandidaateille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa.

 • Situational Judgement Test – tilannearvioinnin testi

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Arvot, motiivit ja kulttuuri

 • chatAssess – työhön liittyvät kiinnostuksenkohteet ja motivaatiotekijät

  Mitä tämä testi mittaa?

  Käyttäytymistä, persoonallisuutta ja kyvykkyyttä asiakaskohtaisissa työskenaarioissa sekä matkapuhelimen ja interaktiivisen teknologian käyttöä simuloiden reaaliaikaista pikaviestipalvelua.

  Mikä on tehtävä?

  Testattavalle esitetään saapuvia viestejä, jotka liittyvät arkipäivän työelämään. Testattava vastaa viesteihin valitsemalla yhden annetuista vastausvaihtoehdoista. Annetusta vastauksesta riippuen esitetään jatkokysymyksiä tai tilanteita. Testi hyödyntää simuloitua pikaviestipalvelun formaattia ja tarjoaa näin realistisemman ja miellyttävämmän esitystavan kuin perinteiset tilannekohtaisen arvioinnin testit.

 • Realistinen työhön tutustuminen

  What does this assessment measure?

  Realistic Job Previews (RJPs) assess the suitability of potential job applicants for an organisation or industry by providing an insight into the specific role, company or sector. The potential applicant learns about the day-to-day challenges and tasks of the role and discovers the strength of fit between the job and him or herself.

  What is the task?

  The potential applicant is presented with typical on-the-job scenarios and asked: What would you do in this situation?  Feedback is provided immediately, and tailored to the responses given by the individual.

 • Situational Judgement Test – tilannearvioinnin testi

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • views - Työperäiset Motiivit

  views on mukautuva tietokonepohjainen kysely, joka auttaa ymmärtämään henkilön työhön liittyviä motiiveja ja arvoja sekä kiinnostuksenkohteita. Ainutlaatuisen mittaustekniikan ansiosta se on erinomainen työkalu uraohjaukseen, valmennukseen sekä ryhmien kehittämiseen.

Luovuus

 • Sparks - luovuus

  What does this assessment measure?

  Creativity

  What is the task?

  The test taker is presented onscreen with a set of shapes and is required to combine some or all of these to make any real object and then to title this object. The four given shapes may be dragged and dropped into the drawing area, the positions of the shapes may be altered as well as the size and dimensions.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration. 

Luotettavuus

 • Situational Judgement Test – tilannearvioinnin testi

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • squares - Integriteettitesti

  The squares psychometric tool measures the probability of counterproductive behaviour in a work context. Thanks to an innovative item format squares is very agreeable, intuitive to understand and easy to complete.

Assessment Product Finder

Etsi yli 40 arviointimenetelmän joukosta tarpeisiisi sopivin testi tai kyselylomake.
Etsi
Aihe
Instrument