Vahvuuspohjainen arviointi – mitä se on?

Vahvuuspohjainen arviointi tarkastelee ihmisten taitojen ja kiinnostuksenkohteiden yhdistelmää. Se keskittyy niihin osa-alueisiin, jotka motivoivat, kiinnostavat ja houkuttelevat hakijoita.

Onko se uusi arvioinnin osa-alue? Vahvuuspohjainen arviointi ei ole erillinen arviointitapa, mutta se tarjoaa vaihtoehtoisen lähestymistavan arviointien toteuttamiseen ja palautteen antamiseen hakijoille.
  
Mikä tekee siitä erilaisen? Vahvuuspohjainen arviointi keskittyy erityisesti niihin asioihin, joissa yksilö on paitsi hyvä, myös joiden tekemisestä hän nauttii. Siinä se eroaa muista näkökulmista, jotka käsittelevät kykyjä ja motivaatiota erillisinä. On kuitenkin tehtävä selväksi, että kyseessä ei ole mikään merkittävä muutos mitattavissa ominaisuuksissa asioissa vaan lähinnä erilainen tapa käyttää ja tulkita arviointeja. Tarkoitus on edelleen tutkia hakijoiden ongelmanratkaisukykyjä, myyntitaitoja, asiakaslähtöisyyttä jne. haluamme vain tietää ovatko he paitsi kykeneviä näihin, myös kiinnostuneita niistä.

Asiakkaamme kertovat

"Olemme erityisen vaikuttuneita 360-asteen palautejärjestelmän luotettavuudesta ja joustavuudesta."Lydwina von der Grün, Sparkasse Nürnberg

Miten cut-e tukee vahvuuspohjaista arviointia

cut-e on kehittänyt erityisen vahvuuspohjaiseen arviointiin keskittyvän haastatteluoppaan käytettäväksi yhdessä shapes persoonallisuusarvioinnin kanssa. Opas tarjoaa haastattelijalle vahvuuksiin liittyviä kysymysvaihtoehtoja. Se kokoaa shapes-kyselylomakkeelta saadut vastaukset vahvuusprofiiliksi, vertaa sitä  työssä menestymiseen vaadittaviin vahvuuksiin ja tarjoaa haastattelijalle sopivia kysymyksiä sen vahvistamiseksi.

Enemmän hakija-työnantaja -keskeinen palautekeskustelu

Vahvuuspohjainen arviointi etsii luonnollista motivaatiota ja kiinnostusta tiettyihin osa-alueisiin. Hakijat ovat sitoutuneempia ja suhtautuvat positiivisemmin haastatteluun, kun heidän hyviä puoliaan korostetaan.

Tarjoaa uuden lähestymistavan täydentämään lahjakkuuksien arviointia

Johtavat organisaatiot ovat ottaneet käyttöön yhdistelmäarvioinnin lahjakkaiden hakijoiden rekrytoinnissa. Se painottaa vahvuuspohjaista lähestymistapaa arvioinnin toteuttamisessa, mutta käyttää myös muita lähestymistapoja ja tekniikoita. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laajan valikoiman erilaisia arviointeja ja haastatteluoppaita.

Artikkeli: Haluatko tietää lisää vahvuuspohjaisesta arvioinnista?

Howard Gosvenor, cut-e UK:n ammattilaispalveluiden johtaja kertoo, miten vahvuuspohjaista arviointia voidaan käyttää.

Hän kertoo, miten vahvuuspohjainen arviointi muuttaa arviointitapamme, mutta miksi se ei kuitenkaan vaikuta pohjimmiltaan siihen, mitä arvioidaan.

Assessment Product Finder

Etsi yli 40 arviointimenetelmän joukosta tarpeisiisi sopivin testi tai kyselylomake.
Etsi
Aihe
Instrument