cut-e Norge

Lasse Hønsen
Lasse Hønsen

Lasse Hønsen

Administrerende direktør
Phone: +47 954 09 089

Lasse har en 5-årig mastergrad i psykologi med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere selv arbeidet innenfor HR. Som organisasjonspsykologisk rådgiver i cut-e har Lasse utført vellykkede rådgivningsprosjekter innenfor HR for selskaper som Elkjøp, McDonalds, Bertel O. Steen, Politihøgskolen, Telenor og DNB. Han innehar særlig kompetanse om arbeidspsykologiske tester, leder- og medarbeiderseleksjon, og effektive og kvalitetssikrede måle- og kartleggingsprosesser.

Lasse er Administrerende direktør for det norske kontoret til cut-e, hvor han også har et overordnet ansvar for forretningsutvikling. I tillegg fungerer han som prosjektleder for flere av cut-es største prosjekter i Norge og Norden.

cut-e Norway Ragnhild Martinsen
Ragnhild Haugen

Ragnhild Haugen

Konsulentsjef
Phone: +47 974 29 110
Ragnhild Haugen er utdannet psykolog fra NTNU. Hun er en dedikert fagperson som brenner for å formidle kunnskap om treffsikker, rettferdig og effektiv rekruttering til andre. Hun har bred erfaring som kursholder på temaer som bruk av arbeidspsykologiske tester, rekrutteringsmetodikk og intervjuteknikk.

Ragnhild har de siste årene hatt et særlig fokus på rekruttering av unge talenter til norske organisasjoner, i Norge og internasjonalt. Hun har vært faglig ansvarlig for assessment-sentre i organisasjoner som UD, DNB, Jotun, Telenor og Tryg.
Benedicte Bioernstad from cut-e Norway
Benedicte Biørnstad

Benedicte Biørnstad

Seniorkonsulent
Phone: +47 916 74 047

Benedicte har en 5-årig mastergrad i psykologi med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi fra University of Bristol og Universitetet i Oslo i tillegg til en mastergrad i teknologi og innovasjon fra Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo. Hun har erfaring fra ulike organisasjonsutviklingsfunksjoner i blant annet Telenor, Det Norske Veritas og Aker Solutions der arbeidet hennes har inkludert utvikling, implementering og drift av ulike HR-prosesser, gjennomføring av større og mindre prosjekter med fokus på organisasjonsendring, forbedring og/eller effektivisering og medarbeider- og lederutviklingsprogrammer. I cut-e er Benedicte involvert i flere ulike rekrutterings- og utviklingsprosjekter hos både norske og internasjonale kunder.

Tom Kempe from cut-e Norway
Tom Kempe

Tom Kempe

Seniorkonsulent
Phone: +47 472 51 026
Tom er autorisert psykolog etter utdannelse i England, Wales og profesjonsstudie fra Universitetet i Oslo. Han er snart ferdig spesialist i organisasjonspsykologi. I tillegg har Tom lest idrettspsykologi på Høyskolen i Halmstad, Sverige. Har tidligere erfaring med lederutvikling, arbeidsmiljø og teamutvikling fra tidligere arbeid i Oslo Universitetssykehus.

I cut -e arbeider Tom som seniorkonsulent.
cut-e Norway - Sara Hoseth Nordvik
Sara Hoseth Nordvik

Sara Hoseth Nordvik

Seniorkonsulent
Phone: +47 452 01 526
Sara er utdannet psykolog fra Universitetet i København. Herfra har hun fordypning i forskning og organisasjonspsykologi, med fokus på endring og utvikling i kunnskapsmiljøer. Hun har bred erfaring som kursleder og foredragsholder, og har tidligere arbeidet med psykologfaglige kurs om selvutvikling og sosiale ferdigheter. Sara har internasjonal bakgrunn, og har bodd og studert i England, Ungarn og Danmark.

cut-e arbeider Sara som konsulent, og leverer konsulenttjenester innen rekruttering. Sara deltar også i cut-es etablering i Dubai sammen med cut-e Nordic og cut-e UK.
cute- Norway Simen Sorensen
Simen Sørensen

Simen Sørensen

Seniorkonsulent
Phone: +47 900 90 037
Simen ble ferdig utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1997, og fikk i 2008 godkjennelse som spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Simen arbeider med å forutsi, kartlegge og utvikle prestasjoner hos enkeltpersoner og grupper. I tilllegg til å arbeide med blant annet evne- og ferdighetstester, simuleringsøvelser, gruppeøvelser og personlighetstester, har Simen arbeidet mye med 360 graders lederevaluering og lederutvikling.
Edvard Apeneseth from cut-e Norway
Edvard Apneseth

Edvard Apneseth

Konsulent
Phone: +47 454 50 161
Edvard har en master i psykologi og økonomi fra Copenhagen Business School. Bachelorgraden har han fra NTNU og Newcastle University. Edvard har tidligere jobbet 3 år med rekruttering hos en kunde av cut-e, og har der brukt testene både for kunder og i interne prosesser.

I cut-e jobber Edvard som konsulent.
Karoline Bergem from cut-e Norway
Karoline Bergem

Karoline Bergem

Konsulent
Phone: +47 482 26 321
Karoline Bergem har en mastergrad i Arbeids- og Organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen og Oslo.

I cut e arbeider Karoline som konsulent, og leverer konsulenttjenester innen rekruttering og utvikling. Karoline har internasjonal bakgrunn, og har bodd og studert i Italia og Sør-Afrika. Hun har tidligere arbeidet med employer branding, og har bred interesse og engasjement innenfor organisasjonspsykologi.
Marie Ellefskås from cut-e Norway
Marie Ellefskås

Marie Ellefskås

Konsulent
Phone: +47 911 62 563
Marie har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitet i Bergen, hvor hun har gjennomført deler av graden ved universiteter i USA og Sør-Afrika. Hun har tidligere jobbet med in-house rekruttering for Oracle i Madrid.

I cut-e arbeider Marie som konsulent, og leverer konsulenttjenester innen rekruttering og utvikling.
Ida Heimly Jenssen from cut-e Norway
Ida Heimly Jenssen

Ida Heimly Jenssen

Konsulent
Phone: +47 954 87 479
Ida ble ferdig utdannet psykolog i 2012. Hun har utdanning fra University of Reading og Aarhus universitet. Innen Ida kom til cut-e har hun jobbet i psykisk helsevern og barneverntjenesten. Hun har bred erfaring med intervjuteknikk, psykologiske testverktøy og systemsteori. Ida har ferdigstilt fordypningsprogrammet i familiepsykologi og følger nå spesialisering i organisasjonspsykologi.

I cut-e leverer Ida konsulenttjenester.
Erlend Laukvik

Erlend Laukvik

Konsulent
Phone: +47 941 25 902
Erlend Høen Laukvik er utdannet psykolog fra NTNU, og er i spesialisering i regi av norsk psykologforening. Han kom til cut-e fra traumepoliklinikken til Modum Bad.

Erlend er involvert i flere ulike rekrutterings- og utviklingsprosjekter hos cut-e for både norske og internasjonale kunder. Han brenner for rettferdig rekruttering og seleksjon, samt utvikling av medarbeidere på alle nivåer. Erlend er en engasjert kursholder og formidler.
Ørjan Rasmussen from cut-e Norway
Ørjan Rasmussen

Ørjan Rasmussen

Konsulent
Phone: +47 482 02 939
Ørjan er utdannet psykolog fra universitetet i Aalborg. Han kom til cut-e fra nevropsykiatrisk avdeling ved Akershus universitetssykehus hvor han arbeidet som klinisk psykolog og leder for psykologteamet. Han har i så måte bred erfaring med intervjuteknikk og bruk av psykologiske testverktøy.

Ørjan leverer konsulenttjenester innen rettferdig rekruttering, seleksjon og kandidatvurderinger. I cut-e har han et særlig fokus på kunder i helsesektoren.
Norway - Tone Reinhardsen
Tone Reinhardsen

Tone Reinhardsen

Konsulent
Phone: +47 976 24 015
Tone Reinhardsen har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, og holder for tiden på med spesialisering innen organisasjonspsykologi i regi av Norsk Psykologforening.

I cut-e arbeider Tone som konsulent, og leverer konsulenttjenester innen rekruttering og utvikling. Hun jobber med et bredt spekter av kunder fra både privat og offentlig sektor, med særlig fokus på Kristiansandsregionen.

Mikkel Berg STroemstad from cut-e Norway
Mikkel Berg Strømstad

Mikkel Berg Strømstad

Supportkonsulent
Phone: +47 223 61 035
Mikkel har mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU, og har tidligere jobbet med kursing og veiledning.

I cut-e jobber Mikkel med produktutvikling og gir faglig og teknisk support til kunder.
Norway - Kaja Rasmussen-Moseid
Kaja Rasmussen-Moseid

Kaja Rasmussen-Moseid

Supportassistent
Phone: +47 223 61 035

Kaja har en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo og jobber i cut-e ved siden av studiene. I cut-e Norge jobber Kaja med kursadministrasjon, arrangementer og teknisk support.

Paal Bakke from cut-e Norway
Paal Bakke

Paal Bakke

CFO
Phone: +47 413 25 787
Paal er statsautorisert revisor og har mastergrad i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole. I cut-e jobber Paal med controlling, budsjettering, rapportering, skatt og avgift og er cut-e Norges GDPR-kontakt.
cut-e Norway - Linda Callenholm
Linda Callenholm

Linda Callenholm

Økonomikonsulent
Phone: +47 941 40 415
Linda har en mastergrad i økonomi fra Växjö universitet i Sverige. Hun har tidligere blant annet jobbet som regnskapskonsulent hos Ernst & Young AB og som regnskapsøkonom hos ICA Ekonomibyrå AB. I cut-e er Linda økonomiansvarlig for cut-e Norge AS og cut-e Nordic AS. Hun har blant annet ansvar for fakturering, regnskap og rapportering.
Rasmus Christensen from cut-e Norway
Rasmus Christensen

Rasmus Christensen

Marketing Communication Manager
Phone: +47 984 52 356

Rasmus Christensen har en mastergrad i innovasjon fra Handelshøyskolen BI og en bachelorgrad i internasjonal markedsføring fra BI og Fudan i Shanghai. Han har arbeidsbakgrunn som salgssjef mot internasjonale annonsører i Aftenposten. I cut-e har Rasmus overordnet ansvar for markedsføring og events.

cut-e Norge internasjonalt

cut-e Norway Espen Skorstad
Espen Skorstad

Espen Skorstad

Chief Commercial Officer Europe
Phone: +47 970 96 597

Espen Skorstad er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og har arbeidet som konsulent og organisasjonspsykolog siden 1999. Han er, sammen med Rudi Myrvang, grunnlegger av det nordiske selskapet og arbeider for tiden som CCO for cut-e Europa.

Hans fremste ekspertområder er assessment-senter metodikk, arbeidspsykologiske tester og lederevaulering. Skorstad har tidligere vært redaktør av Scandinavian Journal of Organisational Psychology, gitt ut boken "Rett person på rett plass" (Gyldendal, 2008) og undervist ved Universitetet i Oslo og Handelshøgskolen BI.

cut-e Sweden - Mats Englund
Dr. Mats Englund

Dr. Mats Englund

Manager Research & Development
Phone: +46 702 19 9087

Mats är doktor i psykologi från Stockholms universitet och arbetar som forskningschef för cut-e.;för cut-e i Norden.

Han ansvarar för alla forskningsrelaterade frågor i koncernen, exempelvis utveckling och kvalitetssäkring av cut-e’s produkter, tredjepartsgranskningar och kundrelaterade forskningsprojekt.

Mats har tidigare arbetat som universitetslektor vid Stockholms universitet och som research manager hos Assessio. Mats har bland annat publicerat artiklar i Attention, Perception & Psychophysics; Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance; Journal of Behavioral Decision Making och i Behavior Research Methods.

Assessment Product Finder

Etsi yli 40 arviointimenetelmän joukosta tarpeisiisi sopivin testi tai kyselylomake.
Etsi
Aihe
Instrument